29.05.2019

NFKT søker ny styreleder

Foto: Lene Finnerud

De siste 12 årene har Torkil Berge vært styreleder i NFKT og styrt foreningen med stø og vennlig hånd. Nå har han valgt å overlate roret til noen andre, og valgkomiteen er nå på søken etter hans etterfølger. Blant annet.

– Å være styreleder i NFKT er en allsidig oppgave, forteller Grethemor Skagseth Haugan som sitter i valgkomiteen sammen med Terje Fladvad og Veronica Lorentzen. – Blant ansvarsområdene til styreleder finner vi søknader om støtte, kontakt med helsemyndigheter, brukerorganisasjoner og den europeiske organisasjonen, EABCT, og Samarbeidsrådet for utdanningsinstitutter i psykoterapi. Man har også ansvar for kontakten med media og andre profesjonsforeninger, blant andre, og styreleder fungerer dessuten som en samarbeidspartner for flere av Helsedirektoratets prosjekter.

Tverrfaglig og inkluderende

NFKT er en tverrfaglig forening med 1400 medlemmer, og opp mot 1000 kandidater i utdanning til enhver tid. – I denne settingen har leder en viktig rolle i å opprettholde et godt felles faglig miljø for alle profesjoner, så alle opplever at de er inkludert. Arbeidet med å fortsette å bygge en inkluderende forening blir derfor viktig, også for den nye lederen. Et viktig mål er at foreningen skal kunne vokse videre, og fortsatt utvikle seg som en faglig dyktig organisasjon på alle områder.

Torkil Berge har et stort engasjement for foreningen, og den som tar over hans rolle får store sko og fylle. Samtidig gir han fra seg en godt innarbeidet organisasjon.

Ønsker forslag til kandidater

Valgkomiteen ønsker seg nå forslag til gode kandidater som ønsker en utfordring, og som har ideer å tilføre foreningen. Så langt har foreningen kun hatt mannlige ledere, så valgkomiteen har et spesielt ønske om å få forslag til kvinnelige kandidater som kunne tenke seg å ta fatt på oppgaven.

Rent praktisk vil styrelederrollen tilsvare omtrent en 20% stilling.

Valgkomiteen er også på utkikk etter ytterligere flere kandidater til styret for NFKT, da enkelte styremedlemmer har varslet at de trekker seg. En av dem er Jan Otterdal, som i flere perioder har fungert som nestleder.

Har du forslag til kandidater, eller du ønsker å stille som kandidat selv, ta kontakt med valgkomiteen på:

Grethemor.Haugan@nav.no

tfladvad@online.no

veronicalorentzen@hotmail.com

Tilbake til topp