28.06.2018

NFKT Veilederkonferansen 2018

Hans Nordahl er klar for å starte et nytt kull med veilederutdanning i kognitiv terapi i november. Foto: Aina Skoland

Den 1.–2.november er det klart for Veilederkonferansen 2018. Den andre dagen er det Hans M Nordahl som skal holde publikum i sin hule hånd når han diskuterer hva som egentlig er effektiv veiledning.

– Å være en veileder i kognitiv terapi handler ikke om å være verken smart eller morsom. Det handler om å være nyttig, slår Nordahl fast, og utdyper videre. – En veileder sitter ikke med noen form for fasit, og det er heller ikke noe mål at man skal måtte kunne absolutt alt om kognitiv terapi før man tar på seg veilederoppdrag. Veilederen skal bidra til at kandidaten blir motivert til å lære mer. For at det skal skje må man evne å skape en likeverdig relasjon, og legge til rette for samtale og læring. Det skal føles bra å være med en god veileder, understreker han.

Fleksibel og inspirerende

Så noen stand-up komiker trenger man altså ikke være, men fleksibilitet er derimot et viktig nøkkelord i denne sammenheng. – En god veileder evner å tilpasse veiledningen til kandidatens erfaring, kunnskap og pasientportefølje. En god veileder bidrar også til at kandidaten blir inspirert til å lære mer og søke enda mer kunnskap, for derigjennom å stadig utvikle seg som terapeut. Etter hvert blir man klokere og mer erfaren, men man vil alltid kunne ha nytte av veiledning, og det å dele tanker og erfaringer med noen.

Viktig med veiledning

At veilederne er viktige er Nordahl ikke i tvil om. – Det har vist seg at uten veiledere vil nyutdannede kandidater etter hvert drifte ut av kurs. Man begynner å vanne ut modellen og blande den sammen med andre, kanskje mer pragmatiske, metoder man allerede bruker. Veiledning, som metode, bidrar til at kandidaten holder seg nærmere den optimale bruken av modeller og teori, og så omsetter dette til praksis. Det er snakk om å få det inn i fingerspissene.

Nyttige samlinger

Nordahl har undervist på veilederutdanningen til NFKT helt siden oppstarten, og han er opptatt av at man, som på så mange andre felter i livet, aldri blir utlært som veileder. – Mye har endret seg i veiledningsfaget, og i kognitiv terapi, siden vi uteksaminerte de første veilederne på 90-tallet. Det er klart at det er viktig at veiledere, som skal hjelpe andre til ny kunnskap, selv holder seg oppdatert. Det være seg ved å følge med på ny forskning og litteratur, og selvfølgelig ved å være med på samlinger som NFKT organiserer for veilederne sine. Samlinger som disse byr imidlertid på mer enn «bare» oppdatert kunnskap. Nordahl mener at det også er av stor verdi at man møtes og får dele erfaring med andre veiledere. – Det er noe med å være en del av et nettverk og få ta del av andres erfaring. Det kan du ikke lese deg til.

Mer informasjon og påmelding til veilederkonferansen 1. og 2. november 2018, finner du her.

Tilbake til topp