28.06.2018

NFKTs fagutviklingsfond

NFKT åpner i år igjen for søknader til støtte fra Fagutviklingsfondet. Søknadsfrist er 1.oktober 2018, men send gjerne inn søknader allerede nå.

Med Fagutviklingsfondet ønsker NFKT å støtte prosjekter som skal bidra til videreutvikling av teorier, modeller og metoder innenfor kognitiv terapi.

Prosjektene skal også ha som mål å formidle en slik fagutvikling videre til andre, for eksempel i form av artikler, bøker, kurs, film eller på nett. Det kan dessuten gis støtte til utvikling av materiell til bruk i terapi, veiledet selvhjelp, undervisning eller annen relevant virksomhet. Det samme gjelder pilotering av forskning. Gjennomførbarhet, relevans og mulig verdi for andre, enten disse er brukere, fagfolk eller allmennheten, blir tillagt stor vekt i tildelingen.

Fondet vil kunne støtte prosjekter med stipender på opptil 40 000 kroner, avhengig av prosjekt. Søknadene behandles av en egen fondskomité, som ledes av Jan Otterdal.

En søknad skal inneholde følgende

  • Hvem som søker (NFKT-medlem) med opplysninger om arbeidssted og eventuelle relevante tidligere faglige bidrag (artikler, bøker eller andre faglige aktiviteter)
  • En beskrivelse av prosjektets faglige innhold
  • Redegjørelse for det faglige innholdets tilknytning til en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming til behandling eller veiledet selvhjelp
  • Redegjørelse for relevans for andre
  • Plan for gjennomføring (praktiske rammer og antatt tidsbruk)
  • Ønsket beløp og redegjørelse for hvordan dette tenkes benyttet

 

Det er krav om en rapport om resultatet av prosjektet og hvordan midlene er blitt benyttet. Ved bokprosjekter må kontakt med forlag dokumenteres. Det gis ikke støtte til kursdeltakelse eller skriving av oppgave i forbindelse med utdanning.

Send prosjektbeskrivelse og budsjett til NFKT v/adminstrativ leder Lene Finnerud innen 1.oktober 2018.

Tilbake til topp