30.06.2021

NFKTs nettutvalg ønsker flere medlemmer

Foto: Aina Skoland

Nettsiden kognitiv.no er NFKT spydspiss og ansikt ut i verden. For at denne omfattende nettsiden skal holde seg relevant og oppdatert, har NFKT opprettet et nettutvalg. Nå ønsker de å involvere flere.

NFKTs nettsider, www.kognitiv.no, som har mottatt økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam, inneholder en omfattende mengde informasjon og råd om hjelp ved psykiske og somatiske helseproblemer, og retter seg mot både fagpersoner og brukere. Målet er at de skal bidra til kunnskapsformidling ut fra folkehelse- og brukerperspektivene. Nettsidene inkluderer både skriftlig informasjon og filmer, og det legges vekt på kunnskap og tiltak bygget på en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming. Foreningen er godt fornøyd med nettsidene, og er klar over at de representerer interaksjonen de fleste har med foreningen. Faren med en slik nettside er imidlertid at den fort kan bli statisk og utdatert. For å forhindre dette har NFKT opprettet sitt eget nettutvalg. Nå ønsker de å få med seg flere på laget.

Et aktivt utvalg

Utvalget ble opprettet i 2020, og faste medlemmer er psykolog og spesialist i klinisk psykologi, og tidligere styreleder i NFKT, Torkil Berge, psykologspesialist og styremedlem i NFKT, Ivar Elvik, og psykolog og forsker i Folkehelseinstituttet, Magnus Nordmo. – Vi møtes på jevnlig basis og diskuterer hvorvidt vi har funnet informasjon på nettsiden som bør byttes ut eller oppdateres. I tillegg holder vi et øye på forskning og utvikling som skjer i miljøet, med tanke på om det er noe som bør inkluderes på nettsiden, forteller Nordmo. Han har sagt ja til å være med i nettutvalget fordi han er svært engasjert i nett som en mulighet til å tilgjengeliggjøre informasjon og hjelp for psykisk helse til folk flest. Selv har han blant annet utviklet en serie selvhjelpsfilmer på både norsk og engelsk som er gratis tilgjengelig for de som ønsker det på nett, blant annet på nettopp www.kognitiv.no.

Aldri ferdig

– En omfattende nettside som dette blir aldri ferdig, understreker Nordmo. – Det er heldigvis mange, og flere og flere, som har fått øynene opp for hvordan man kan bidra til informasjon og ressurser til å gjøre materialet tilgjengelig på nett, og da har vi et ansvar for å følge opp dette, påpeker han. – NFKT har hele veien vært gode på å samle og formidle kunnskap, og da blir en oppdatert og fyldig nettside et av de aller viktigste elementene. Det er her de aller fleste interagerer med foreningen, enten de er helsepersonell eller bruker. Det i seg selv, at man skal kommunisere til disse to vidt forskjellige gruppene om samme tema, er i seg selv en utfordring som krever nøye oppfølging av nettsiden.

Ønsker flere medlemmer

Nettutvalget består som nevnt av tre faste medlemmer, og i tillegg tar de kontakt med brukere eller relevante fagpersoner for å utvide diskusjonen der det er behov. Nå er NFKT imidlertid på jakt etter flere faste medlemmer til Nettutvalget. Spesifikt ønsker de å komme i kontakt med to brukerrepresentanter, altså personer som har erfaring med psykiske lidelser, som selv har hatt nytte av kognitiv atferdsterapi som behandling eller veiledet selvhjelp, og som kunne tenke seg å bidra til å utvikle nettsidene videre. I tillegg ønsker de to yngre personer til utvalget, gjerne studenter i helsefag, som har et positivt forhold til kognitiv atferdsterapi, og som kunne tenke seg å være med i utvalget. Er du interessert, eller vet om noen som kan være det, ta kontakt med utvalgsmedlem Torkil Berge på torkil.berge@gmail.com.

Tilbake til topp