17.10.2016

Nordlyskonferansen – KOGNITIV TERAPI FOR BARN OG UNGE

Kristin Martinsen

Kristin Martinsen er en av initiativtakerne bak Nordlyskonferansen.

I januar avholdes Nordlyskonferansen, den første nasjonale møteplassen viet kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

Kristin Martinsen jobber til daglig som studieleder for kognitiv atferdsterapi, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør). Sammen med Anne Lise Fredriksen og Jon Fauskanger Bjåstad, som innehar tilsvarende stillinger i henholdsvis RKBU i nord og i vest, så hun behov for en samlingsplass for kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

Den 12. – 13. januar 2017 vil dermed Nordlyskonferansen avholdes for første gang. – Med konferansen ønsker vi å samle feltet, bygge nettverk, opprettholde deltakernes kunnskap og lyst til å lære mer, og å få en møteplass rettet spesielt mot barn og unge, forteller Martinsen.
— Vi har et ambisiøst program med forelesere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Konferansen er lagt opp sånn at det vil være felles forelesninger på morgenen, og parallellsesjoner med mindre forelesninger samt workshops senere på dagen.

Blant foreleserne finner vi nederlandske Susan Boegels som jobber med å involvere familien, og spesielt fedrene, og som blant annet er opptatt av «mindfull parenting», det vil si foreldreskap preget av oppmerksomt nærvær. Andre forelesere er amerikanske Anthony Spirito som snakker om depresjon hos unge, og svenske Lars-Göran Öst som vil legge fram evidensgrunnlag for kognitiv atferdsterapi for barn og unge. I tillegg vil Håvard Kallestad, Roger Hagen og Stine Harstad bidra, for å nevne noen. Temaene søker å videreføre og komplementere utdanningen deltakerne har gjennomgått, og det vil dessuten bli en gjennomgang av ny forskning på området.

«Vi ønsker en møteplass rettet spesielt mot barn og unge».

Konferansen vil gå over to dager i Tromsø, og nordlyset vil være et gjennomgående tema for dagene.

— Vi håper mange som har tatt, eller holder på å ta, en utdanning i kognitiv terapi vil melde seg på, og selvfølgelig andre som har interesse av feltet, sier Martinsen som håper på rundt 100 deltakere på konferansen.

Mer informasjon via denne linken.

Tilbake til topp