26.02.2020

Ny utdanning for helsesykepleiere

Grethe Arnegård Cederkvist gleder seg til å se den nye utdanningen i kognitiv terapi for helsesykepleiere bli satt ut i live. Foto: Aina Skoland

NFKT fornyer seg stadig når det gjelder utdanninger og kurs. Nå er det endelig klart for piloten på den nye utdanningen for Helsesykepleiere.

Helsesykepleierne er en viktig gruppe når det gjelder helsefremmende og oppfølgende arbeid for barn og unge i kommunen. Til tross for at det i den nye nasjonale retningslinjen for helsestasjon og skolehelsetjenesten blant annet står at helsesykepleiere bør tilby samtaler til barn og unge med psykiske plager, er det svært tilfeldig hva de får av samtaleverktøy og metoder på helsesykepleierutdanningen. Det er derfor behov for en utdanning som er spesielt rettet mot helsesykepleiere, og som gir gode samtaleverktøy til bruk i skolehelsetjenesten.

Samarbeidsprosjekt

For to år siden startet derfor NFKT, i samarbeid med LaH, landsgruppen for helsesykepleiere, et arbeid for å utvikle en utdanning i kognitiv terapi for helsesykepleiere over samme lest som den tilsvarende utdanningen for leger. Nå er studieplanen klar, de fleste underviserne er på plass, første samling er satt opp i oktober, og til tross for at det ikke har vært gjort noe bevisst arbeid når det gjelder rekruttering, er det allerede kamp om plassene.

Praktisk og god utdanning

– Utdanningen i kognitiv terapi for helsesykepleiere er en ett-årig utdanning med 135 timer fordelt på seks samlinger, forteller Grethe Arnegård Cederkvist som er styremedlem i NFKT og prosjektleder for utviklingen av videreutdanningen i KAT for helsesykepleiere. Med seg har hun påtroppende styreleder i foreningen, Annelise Fredriksen, og en prosjektgruppe bestående av helsesykepleiere, tidligere og nåværende undervisningsleder i NFKT, samt en representant for Landsforeningen for helsesykepleiere, i tillegg til undervisningsledere fra NFKT med lang erfaring i undervisning i KAT. Cederkvist er selv helsesykepleierutdannet, og har tidligere jobbet som leder for skolehelsetjenesten i Bærum kommune, men nå er hun virksomhetsleder for Forebyggende helsetjenester barn og unge i Færder kommune, med blant annet kommunens helsesykepleiere som ansvarsområde. Hun vet med andre ord hvor skoen trykker. – Utdanningsprogrammet inkluderer både forelesninger, ferdighetstrening og veiledning, og utdanningen vil ta utgangspunkt i ulike problemstillinger som helsesykepleier møter i sitt daglige arbeid i skolehelsetjenesten. Samlingene vil dekke temaer som blant annet engstelige barn, triste barn, selvfølelse, søvnproblemer, skolevegring og sosial angst.

Piloten er klar!

Som sagt starter pilotutgaven av utdanningen i oktober, og vil gå over et år med totalt seks samlinger. Vi har inkludert 25 helsesykepleiere i denne første runden, sier Cederkvist – i første omgang vil størsteparten av deltakerne være fra Oslo og Færder kommuner. Det gir oss en god mulighet til å følge opp og evaluere både programmet og effekten i etterkant.

 

Tanken er at utdanningen etter hvert skal bli et tilbud som kan benyttes av helsesykepleiere fra alle kommuner. – Vi har lagt ned mye jobb i å utvikle denne utdanningen, og gleder oss veldig til å se prosjektet komme i gang til høsten, sier en fornøyd Cederkvist.

Tilbake til topp