27.11.2020

Nyansettelse på grunn av Covid-19

NFKT er kommet godt inn i håndteringen av digitale kurssamlinger. Ettersom situasjonen ser ut til å vedvare, har foreningen nå oppbemannet på teknisk support.

I mars i år måtte NFKT, som alle andre utdanningsinstitusjoner landet over, snu seg rundt for å finne digitale løsninger til sine kurs og utdanninger. Den valgte plattformen ble Teams, og undervisningsleder Neeta Myrseth Parmar gjorde en kjempejobb med å få innarbeidet den digitale plattformen for både kursledere og deltagere.

God teknisk support er en forutsetning

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at det har fungert bra med våre digitale løsninger, påpeker administrativ leder i NFKT, Lene Finnerud. – Men en viktig forutsetning for at dette skal gå knirkefritt, er at vi kan gjennomføre undervisningen uten tekniske problemer, og at kursleder dessuten kan føle seg sikker på at eventuelle problemer som oppstår underveis vil bli tatt hånd om av andre uten å forstyrre undervisningen. Det har derfor vært stort fokus på å sikre tilgang til teknisk support på kursdager hos NFKT. Dette er imidlertid noe som binder opp mye ressurser, så derfor har foreningen gått til ansettelse av en ny medarbeider som skal ha fokus nettopp på teknisk support ved kurssamlinger.

Sitter klar

Denne nye medarbeideren heter André Myrseth Berg, og startet i begynnelsen av november. Han er 20 år og studerer til vanlig forretningsjuss og økonomi på Hønefoss. Han er med andre ord vant til å motta undervisning digitalt i disse tider, og vet hvor viktig det er at det tekniske fungerer. Berg sitter klar på undervisningsdager i tilfelle noen skulle ha behov for teknisk support. – Stort sett går det veldig fint. Folk begynner å bli vant til å ha møter og få undervisning på denne måten, mener han. – Av og til er noen litt usikre og synes det virker skummelt med digital undervisning, men så lenge de får god hjelp til å komme skikkelig i gang går det som regel fort over. Ofte ser jeg selv om noen har problemer, men i tillegg legger jeg alltid inn telefonnummeret mitt i chatten på begynnelsen av en undervisningsdag, så deltagerne kan ta kontakt om de skulle slite med noe teknisk.

Vant til høyt tempo

Som teknisk support kan det nok tidvis koke litt, men det er noe Berg er vant til. – Akkurat nå har jeg fokus på eksamensforberedelser utenom jobben min her, men til vanlig spiller jeg ishockey på A-laget til Ullensaker. Der er gjerne tempoet høyt, men nå for tiden, når kamper og alt er avlyst, kan jeg like godt bruke den tiden til å lese til eksamen, smiler han.

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp