30.08.2021

Nye ansikter: Heidi Kristin Håland og Marit Markestad

Stadig utvikles flere veiledere i kognitiv terapi. To nye ansikter på feltet, som vi regner med å se mye av i årene som kommer, er Heidi Kristin Håland og Marit Markestad. Her kan du bli litt bedre kjent med dem.

Håland og Markestad jobber begge i Helse Bergen, på poliklinikk ved Avdeling for rusmedisin. Håland er klinisk sosionom og snart ferdig med en master i familieterapi, mens Markestad er spesialsykepleier innen rus og helse, og har master i psykososialt arbeid. Sammen har de funnet ut at de er litt av et team.

Veien til kognitiv metode

– Da jeg startet i enheten i 2014, var teamet allerede kognitivt rettet, og da jeg fikk tilbud om videreutdanning, forsto jeg fort at dette også var en metode som passet meg og min måte å jobbe på. Det virket logisk, fornuftig og praktisk, og jeg kunne bruke det på meg selv for å øve, forteller Håland. Markestad hadde en litt annen vei inn. – Jeg jobbet i et team som brukte Motiverende Intervju som utgangspunkt i arbeidet. Etter en stund følte jeg behov for å ha noe mer å tilby pasientene. Det var da jeg tenkte at den kognitive metoden kunne passe både meg og pasientene, forteller hun.

Gått veien sammen

De to damene møtte hverandre da de jobbet på Bergensklinikken fra 2014, og begynte på trinn 1 sammen i 2016. Siden har det blitt både trinn 2 og veilederutdanningen, også det sammen. – Nå har vi kontor vegg i vegg, og samarbeider mye både i klinikk og i veiledning, sier de, og er enige om at det har vært en fordel. – Det er fort gjort å bli slukt av hverdagen, men når vi har hverandre til å samtale med og kaste ball med, blir det både mer forpliktende og motiverende å jobbe tett med en metode. Dessuten ser vi at det passer godt til våre type pasienter, som gjerne kommer inn med kaos i både kropp og hode. Det at de kan begynne med å rydde og sortere, finne ut hva som er tanker, hva som er følelser og hvordan det hele henger sammen, er til stor hjelp for mange med rusproblemer.

Mange jern i ilden

Man skulle tro de to damene hadde mer enn nok med pasientene på poliklinikken, men de har begge kastet seg ut i det, både sammen og hver for seg, og jobber aktivt for å utvikle andre behandlere i kognitiv metode. – Vi har tatt mulighetene som har budt seg, og det har vært veldig bra, sier Markestad. Begge innrømmer glatt at det også er en egeninteresse som ligger bak å være på tilbudssiden på veiledning. – Man lærer metoden på en annen måte som veileder. Man må holde seg på tå hev og følge med på utviklingen av faget. Vi utvikler oss selv, samtidig som vi får være med å påvirke og utvikle kandidatene, understreker Håland. Hun skal for øvrig denne høsten også debutere som kursleder, for trinn 2-utdanningen i Bergen. Kollegaen er overbevist om at det blir en bra match. – Hun er den fødte kurslederen. God til å planlegge, strukturere og fokusere, smiler Markestad.

Latter er viktig

Håland og Markestad har begge krevende jobber med en tung pasientgruppe, men de er begge drevne i faget og har lært seg å ikke bli slukt av triste skjebner de møter på jobb. – For det første har vi mye latter og god stemning på jobb. Hvis vi kan få pasientene til å le, er det helt gull, forklarer Håland som også er kjent for å smitte resten av kontoret med sin gode latter. – I tillegg er det viktig å ha et liv utenom jobb, med gode relasjoner og andre ting, som trening og strikking henholdsvis, som det er for oss, for å koble av, smiler Håland og Markestad før de løper videre i hverdagen i Bergen.

Tilbake til topp