27.06.2019

Nye NFKT-ansikter

I juni har vi fått to nye medarbeidere i NFKT. Hils på Eva Sønsterud og Neeta Myrseth Parmar.

Først og fremst må vi si at det er veldig vemodig for foreningen at undervisningsleder Eli Tønseth har gått av med pensjon, etter å ha sittet i stillingen i 8,5 år. Når det er sagt, er vi godt fornøyde med å få inn Neeta Myrseth Parmar som hennes etterfølger, på samme måte som vi er veldig glade for å ha fått Eva Sønsterud inn i stillingen som IT- og webansvarlig.

Allerede godt kjent

Neeta Myrseth Parmar er allerede godt kjent for mange av våre medlemmer, ikke minst som kursleder for fordypningskurset om kognitiv terapi ved lav selvfølelse. Hun har også vært engasjert som seminarkoordinator, og er kursleder og fast veileder i videreutdanningen for helse/sosialfaglige bachelorutdannede, og i kognitiv miljøterapi. – Jeg kjenner foreningen ganske godt, og har allerede sittet et år i undervisningsutvalget med avtroppende undervisningsleder Eli Tønseth, smiler Parmar som nå fordeler arbeidstiden sin mellom sin egne private praksis i Oslo og rollen som undervisningsleder. – Jeg kommer til å fortsette å undervise og veilede, forsikrer Parmar som er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i både helseledelse og kognitiv terapi.

Fokus på formidlingsevne

Som undervisningsleder vil Parmar blant annet ha ansvaret for studieplaner, og for å følge opp utdanningene. – Noe av det viktigste er å kvalitetssikre utdanningene våre, både i undervisningen og i veiledningen. Dette er et arbeid jeg allerede har begynt på gjennom undervisningsutvalget, og det ser jeg fram til å fortsette med.

Tilhørighet

Parmar mener at hun kommer til å bli en ganske synlig undervisningsleder. – Jeg ønsker å skape fellesskap blant underviserne og veilederne der vi kan dele erfaringer og hente inspirasjon fra hverandre. Jeg er veldig opptatt av at vi som underviser skal være gode på å formidle faget på en måte som engasjerer studentene. Nettopp derfor synes jeg at en av de store fordelene ved foreningens utdanninger, er at underviserne til daglig arbeider aktivt med nettopp det de underviser i, og at de derfor er oppdatert på fagfeltet.

Kommunikasjon er viktig

Når det gjelder akkurat det med kommunikasjonen, kan Parmar se til den andre nye kollegaen sin, Eva Sønsterud, for hjelp.

Sønsterud skal sørge for at alle, fra veileder til «mannen i gata», skal få riktig informasjon til riktig tid, og hun er opptatt av at det ikke nødvendigvis er likhetstegn mellom «riktig informasjon» og «mest mulig informasjon». – Det er lett å drukne i informasjon, så derfor er det viktig å bruke de kanalene vi har tilgjengelig på en mest mulig effektiv måte for til den enkelte mottaker, og selvfølgelig sørge for at informasjonen er oppdatert til enhver tid, sier Sønsterud. – Jeg er mer opptatt av kvalitet enn kvantitet, for å si det sånn.

Tyvstartet

Sønsterud var ivrig nok etter å starte i jobben til at hun har vært på kontoret en dag i uken i en måneds tid før den offisielle oppstarten 1. juni, og det er kanskje også grunnen til at hun allerede har rukket å være aktivt deltakende i en omfattende oppdatering av nettsidene til foreningen, kognitiv.no. – Jeg har hatt lignende stillinger tidligere, men da har jeg jobbet bredere, på flere plattformer og med flere systemer, så jeg gleder meg veldig til å kunne gå mer i dybden på de kanalene vi jobber med her.

Nå er de begge godt i gang med jobben i NFKT, og vi andre i administrasjonen ønsker dem varmt velkommen.

Tilbake til topp