26.02.2020

Nye styremedlemmer i NFKT

Annelise Fredriksen har vært på EABCT. Foto: Aina Skoland

I februar har NFKT hatt årets første styreseminar, der vi har diskutert veien videre på flere nivåer. I den anledning passer det godt å gi dere en liten presentasjon av de tre nye styremedlemmene.

Når valgkomiteen rekrutterer nye styremedlemmer er de opptatt av å finne medlemmer som kan utfylle den eksisterende kompetansen i styret, både når det gjelder geografi, fag og profesjon. Med hele tre nye kvinner i styret, har vi nå også tatt steget opp til 50 prosent kvinneandel, inkludert ny styreleder, som er Annelise Fredriksen.

Marit Mørch Jacobsen:

Jacobsen er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie ved Rask psykisk helsehjelp i Trondheim kommune. Etter utdannelsen begynte hun å jobbe på psykiatrisk akuttavdeling i Stavanger, men etter å ha tatt Trinn 1 i kognitiv terapi, gikk hun over til å jobbe i et pilotprosjekt i Sandnes kommune som skulle vise seg å bli stort og betydningsfullt. Prosjektet var innføringen av Rask psykisk helsehjelp. Jacobsen har vært involvert i mange av stegene i utviklingen, evalueringen og etableringen av RPH-programmet. Hun har også jobbet som seniorrådgiver på Statens barnehus med tilrettelagte avhør og oppfølging av barn og unge. Jacobsen er nå veileder i kognitiv terapi, og dessuten kursleder og ferdighetstrener på Trinn 1.

Ingunn Kraabøl:

Kraabøl er psykiater, jobber som overlege på Klinikk Psykisk Helsevern voksne ved Stavanger universitetssykehus. Hun er også godkjent veileder i kognitiv terapi, og veileder LIS3 som tar spesialistutdanning i psykiatri. Kraabøl har i hovedsak jobbet med psykosepasienter på sengepost, og har erfaring fra allmennpsykiatri ved DPS.

Merete Berg Nesset:

Nesset er psykiatrisk sykepleier og jobber med sinne- og voldsproblematikk. Hun har jobbet med sinnemestring både i fengsel, og i Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset i Trondheim. Hun har jobbet med kognitiv terapi i gruppe siden 2004, og vært sterkt delaktig i utviklingen av Brøsetmodellen for sinnemestring for bruk i kriminalomsorgen. Modellen er basert på kognitiv terapi, og ble akkreditert i 2009. For tiden jobber hun med innspurten på sin doktorgrad i klinisk medisin, og har dermed permisjon fra sin jobb som prosjektleder i et tverrfaglig og tverretatlig prosjekt om partnervoldssaker som av politiet vurderes å ha høy risiko for gjentatt, alvorlig vold. Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune, St. Olav hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, og Trøndelag politidistrikt.

Tilbake til topp