27.01.2022

Nytt år, nye muligheter!

Foto: Lene Finnerud

Går du i tanker om å ta en videreutdanning i kognitiv terapi? Denne våren starter vi opp hele ti nye kull på ulike utdanninger, i tillegg til et etterlengtet fordypningskurs, så det er mye å velge mellom.

Denne våren starter vi intet mindre enn seks kull med Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1. Stedene der dette skjer er Stavanger, Oslo, Sogndal, (disse tre første har allerede hatt første samling) Fauske/Bodø og Mo i Rana, i tillegg til at vi kjører et rent digitalt kull med oppstart i mars. Dette siste har vi satt opp som et resultat av erfaringene gjennom pandemitiden. Muligheten til å ta hele utdanningen digitalt har vært et populært tilbud, spesielt for deltakere med lang reisevei, eller mindre mulighet til å bruke tid på å være borte fra jobb. Med den erfaringen vi har utviklet i løpet av de siste to årene, har det dessuten vist seg å være et godt alternativ hva gjelder kvalitet på utdanningen. Her er hva noen av våre deltakere på de digitale utdanningene har sagt i det siste:

«Er positivt overrasket over “digitalt” undervisningsopplegg, at det fungerer så bra, at det er mulig å få til 2-veis kommunikasjon også, at det er god variasjon mellom undervisning, gruppearbeider.»

«Ferdighetstrening i digitale rom fungerte mye bedre enn jeg så for meg!»

«Jeg liker veldig godt digitalt undervisning.»

Øvrige utdanninger

I tillegg til trinn 1, startet også et kull med Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 2, i Oslo i slutten av januar. Litt senere utpå våren blir det dessuten oppstart av Kognitiv terapi for leger og psykologer i Tønsberg, Kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade i Oslo, og Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis i Oslo. Trinn 2-kullet hadde venteliste, i likhet med noen av trinn 1-utdanningene, men i skrivende stund er det fortsatt noen ledige plasser på de øvrige utdanningene.

Fordypningskurs

Når det gjelder fordypningskurs vet vi mange venter ivrig på kurset som starter i slutten av mars; Terapi på nett. Dette foregår, passende nok, digitalt, men det har fortsatt begrenset antall plasser, så her gjelder det å melde seg på så snart som mulig. Flere fordypningskurs for våren er under vurdering, så følg med på kurskalenderen på kognitiv.no.

Tilbake til topp