05.03.2018

Nytt år, nytt styre!

På slutten av fjoråret takket NFKT av flere styremedlemmer med lang fartstid, men det betyr ikke at foreningen ligger på latsiden. Allerede den første uken i januar samlet det nye styret seg med fire gamle og seks nye medlemmer, til styreseminar.

Sammen med tre representanter fra administrasjonen ble det diskutert og vurdert, og nye ideer ble klekket fram. Denne helgen ble også en kickstart for planleggingen av Veilederkonferansen 2018 og Inspirasjonskonferansen 2019, så det blir mye å glede seg til framover.

Det kompetansetunge styret i NFKT de neste to årene består av (f.v. på bildet): Knut Stubben (styrets brukerrepresentant fra Mental Helse), Grethe Arnegård Cederkvist (helsesøster/klinisk spesialist i psykisk helse barn og unge, avdelingsleder Skolehelsetjenesten, barn, Bærum Kommune), Ivar Elvik (psykologspesialist, sengepost for førsteepisode psykose, avdeling affektiv og psykose, Stavanger Universitetssykehus), Annelise Fredriksen (psykologspesialist privat praksis og universitetslektor, RKBU/UIT Norges arktiske universitet), Jon Fauskanger Bjåstad (psykologspesialist, Klinikkledelsen, klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige, Helse Stavanger HF. Militærpsykolog/major ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvaret, Forsker II ved RKBU Vest, Uni Research Helse), styreleder Torkil Berge (psykologspesialist, fagutviklingsrådgiver, Voksenpsykiatrisk Avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus), Asbjørn Ernø (spesialist i allmennmedisin, Varna Legesenter, Moss), Ragnhild Aarrestad (psykiater/overlege, Øvre Telemark DPS, Sykehuset Telemark), styrets nestleder Jan Otterdal (klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Bærum DPS), Bjørn Ravneberg (psykiater, privat praksis)

Tilbake til topp