29.02.2024

Nytt navn og ny logo

På årsmøtet i fjor ble det vedtatt at NFKT skulle skifte navn. Nå er nytt navn og ny logo på plass, men NFKT består.

For 30 år siden ble Norsk forening for kognitiv terapi grunnlagt. På bakgrunn av utviklingen som har skjedd på fagfeltet de siste 30 år, har det imidlertid med tid og stunder fremstått som riktigere å kalle foreningen vår Norsk forening for kognitiv atferdsterapi. Det har vi derfor tatt følgene av, og på årsmøtet som ble avholdt i forbindelse med Inspirasjonskonferansen 2023, ble det vedtatt at vi skulle foreta en navneendring. Etter en avstemming blant medlemmene våre, ble det dermed slått fast at det nye navnet til foreningen skulle være Norsk forening for kognitiv atferdsterapi. Den godt innarbeidede forkortelsen, NFKT, vil derimot bestå.

Som en følge av navneendringen, har vi fått utarbeidet nye logoer. Den nye offisielle logoen ble godkjent på styremøte 28. februar, og du kan se den i denne artikkelen. En oppdatering av nettsiden og tidsskriftet er også på trappene i denne sammenheng.

Navneskiftet kommer altså i forbindelse med feiringen av 30-års jubileet til foreningen, så den nye logoen vil være godt synlig i løpet av de kommende månedene.

Tilbake til topp