07.04.2017

OCD – dugnad med firedagersformatet

Gerd Kvale og Bjarne Hansen

Gerd Kvale og Bjarne Hansen opplever stor interesse rundt firedagersformatet for behandling av angstlidelser

BILDE: Gerd Kvale og Bjarne Hansen opplever stor interesse rundt firedagersformatet for behandling av angstlidelser

De har tenkt utenfor alle mulige bokser, Gerd Kvale og Bjarne Hansen, når de har holdt dugnad for å få ned ventelistene for pasienter med tvangslidelser i Oslo. Verktøy? Firedagersformatet og flinke folk.

– Oslo Universitetssykehus kontaktet oss i fjor høst fordi de hadde hørt om firedagersformatet vi har utviklet for behandling av tvangslidelser, forteller Kvale. – De fortalte at selv om de var interessert i formatet, ville det være umulig for dem å ta det i bruk. Årsaken? I overkant av 100 pasienter hadde ventet på behandling, og før de hadde gjort noe med dette svært alvorlige problemet ville det være umulig å vurdere nye tilnærminger. Der og da tilbød vi oss å avvikle hele ventelisten på to uker.

Siden da, eller egentlig siden Kvale og Hansen begynte å utarbeide firedagersformatet, har det gått slag i slag. – Ingen eksisterende bokser passet for det vi så for oss for denne dugnaden, så vi måtte tenke utenfor dem alle sammen, forteller Kvale engasjert. – Vi har tenkt på tvers av helseforetakene, slått sammen opplæring og behandling, skalert opp, og invitert med de samlokaliserte OCD-teamene fra hele landet. Alt uten å kompromisse på kvalitet.

– Ja, det har vært svært viktig for oss. Det er ikke sånn at pasientene som har vært med på prosjektet har vært de «lette tilfellene», forteller Hansen. Det var pasienter som hadde gått lenge i forskjellige typer behandling, og som hadde stått på venteliste i opp mot 1,5 år. En av verdens fremste eksperter på angstlidelser, Thröstur Björgvinsson som til daglig er professor ved Harvard og direktør ved McLean Hospital i Boston, og som også leder klinikker både i Houston og Los Angeles, var med for å lære om metoden under dugnaden i Oslo. Han kommenterte at mange av pasientene var så dårlige at de ville ha blitt innlagt ved den klinikken han leder i Houston.

Selve dugnaden startet med en uke i februar, før de gjør det om igjen med nye pasienter litt senere i år. – Den første dagen i dugnadsuken gikk med til opplæring av behandlerne, som allerede er godt kvalifiserte til å jobbe med tvangslidelser. Så har det vært ut i felten. Åtte grupper med til sammen 50 pasienter og like mange behandlere har gått gjennom firedagersformatet; første og fjerde dag med gruppebehandling, andre og tredje dag med individuell eksponeringsterapi. Alt skreddersydd til den enkelte pasient.

Sammenliknet med tradisjonell behandling er metoden svært ressurseffektiv. – Det er ikke antall dager som er viktig. Poenget er at pasientene får tett og god oppfølging. De rekker ikke grue seg mellom behandlingstimer, eller miste effekten av det de har gjort forrige gang. Med denne metoden er vi ved pasientens side hvert eneste steg av endringsprosessen. Kvale og Hansen er opptatt av å dokumentere alt de gjør, og resultatene bekrefter det de sier. – Vi publiserte akkurat en replikasjon av resultatene som viste at nesten 70 prosent er ute av diagnose seks måneder etter behandling. Nå har mer enn 500 pasienter fått firedagersformatet.

De to får utallige henvendelser fra fjern og nær med spørsmål om opplæring og innføring av opplegget, i tillegg til pressen som alle vil ha en bit av dem. – Det viktigste for oss er å opprettholde kvaliteten i det vi gjør. Duoen har heller ikke latt TV-opptredener og medieoppslag gå til hodet på dem. Med støtte blant annet fra Kavlifondet, jobber de videre med muligheten for å bruke metoden også i behandlingen av andre angstlidelser, med spesiell vekt på barn og unge. At vi kommer til å høre mer om firedagersformatet, det er helt sikkert.

Tilbake til topp