16.06.2016

OCD-KONGRESSEN 2016

For 5. år på rad slår NFKT og Ananke seg sammen og avholder OCD-kongressen på Gardermoen 18.-19. august, og som alltid er det duket for noen spennende og lærerike dager.

Vi har tatt en prat med Bjarne Hansen, leder for fagkomiteen for OCD-kongressen, om bakgrunnen for arrangementet, og ikke minst om årets program.

Hvorfor er det viktig å ha en OCD-kongress?
— Det har gjennom mange år vært et tett samarbeid mellom NFKT og Ananke, Norsk OCD forening. Vi hadde sammenfallende interesser og så begge behov for en samlingsarena, så i 2012 besluttet vi å opprette OCD-kongressen som et årlig arrangement med både felles og separate punkter på agendaen.

Det har blitt en viktig møteplass der man kan komme sammen og dele kunnskap.
— Miljøet blant OCD-teamene er jo ganske oversiktlig, sier Hansen.
— Jeg kjenner vel nesten alle, og de jeg ikke kjenner vil jeg gjerne bli kjent med, ler han. Og det får han mulighet til når folk som jobber tett sammen med felles interesser og utfordringer møtes til kongress.

Hvem kan delta på kongressen?
— Det er todelt. Behandlere i norske OCD team kan og bør melde seg på ettersom dette er årets viktigste møtested for miljøet som totalt sett teller rundt 120 personer. Den andre gruppen er pasienter med OCD og deres pårørende, som også kan melde seg på. I fjor var vi 200 deltakere, fordelt omtrent 50/50 på de to gruppene. Vi håper å få nesten like mange deltakere i år, til tross for at OCD-teamene har mindre oppmerksomhet og støtte fra eksterne kilder OCD-KONGRESSEN 2016 nå enn de har hatt de siste fire årene.

Hva skjer på årets kongress?
Årets kongress vil ha store navn fra både inn- og utland på plakaten. Det største av dem alle er kanskje Reid Wilson, den amerikanske forfatteren av boken «Stop Obsessing. How to overcome your obsessions and compulsions». Han er en viktig størrelse innenfor OCD-miljøet i USA, og under kongressen vil han blant annet utføre behandling live. Dette betyr at inntil 8 av de påmeldte pasientene med OCD kan motta behandling på scenen, noe som kommer til å bli et interessant og lærerikt innslag for både behandlere og pasienter/pårørende. I tillegg til de felles punktene på programmet vil Ananke også tilby et mestringskurs for pasienter og pårørende.

Informasjon og påmelding finner du her. Tilbake til topp