Veilederkonferanse 2024

Veilederkonferansen 2024 går av stabelen på Scandic hotel Oslo Airport på Gardermoen, 24. – 25. oktober.

Torsdag 24. oktober skal Vidar Husby snakke om målbevisst ferdighetstrening. Fredag 25. oktober er det Erlend Aschehoug som inntar scenen for å foredra om skjematerapi.

Disse to temaene er valgt fordi de begge er høyst relevante når det gjelder praktisk utøvelse av veilederrollen og vil gi god, konkret input som deltakerne kan ta med seg hjem til praksisen etter endt konferanse. Vi håper deltakerne vil fylle på med mye inspirasjon og nyttig kunnskap i løpet av to gode dager på Gardermoen.

Om temaene:

Målbevisst ferdighetstreningen
Målbevisst ferdighetstrening, eller deliberate practice som det heter på engelsk, handler om systematisk og strukturert forbedring av terapeutferdigheter gjennom spesifikke, målrettede øvelser. Gjennom målbevisst ferdighetstrening kan terapeuter finpusse sine ferdigheter på en systematisk måte. Dette innebærer å sette klare mål, gi kontinuerlig tilbakemelding, og sikre at terapeutene engasjerer seg fullt ut i øvelsene. Som veileder er dette en metodikk man kan trekke direkte inn i veiledningen, eller bruke til å trene på sine egne ferdigheter. Veiledere som behersker denne metodikken, kan hjelpe terapeuter med å holde seg oppdatert med de nyeste forskningsbaserte praksisene, noe som er avgjørende i et felt som stadig utvikler seg.

Innføring i skjematerapi
Skjematerapi er en integrativ terapeutisk tilnærming som kombinerer elementer fra kognitiv terapi, atferdsterapi, tilknytningsteori, og gestaltterapi. Skjematerapi kan gi veiledere verktøyene til å hjelpe terapeuter med å forstå og identifisere dyptgående mønstre og skjemaer som påvirker klienters tanker, følelser og atferd. Dette er avgjørende for å adressere roten til mange psykiske lidelser. Skjematerapi har vist seg å være spesielt effektivt i behandlingen av komplekse og kroniske psykiske lidelser som personlighetsforstyrrelser. Veiledere med kunnskap om skjematerapi kan hjelpe terapeuter med å anvende denne metoden på en effektiv måte.

Læringsmål (skjematerapi): Kurset gir en innføring i skjematerapi som behandlingsmetode for personlighetsforstyrrelser.  Deltakerne vil få en forståelse av sentrale prinsipper i behandlingsmodellen.  Tidlig maladaptive skjemaer og uhensiktsmessige mestringsstrategier gjennomgås, samt strategier for å endre disse.  Gjennom praktiske øvelser vil man lære hvordan man kan identifisere tidlig maladaptive skjemaer.  Modusmodellen og hvordan arbeide med en pasients ulike sider presenteres.

 

Programkomite:  Marit Grande, Sten Rune Roland og Ivar Elvik

Godkjenning

Konferansen søkes godkjent hos psykologforeningen, legeforeningen og sykepleierforbundet.

Dato:
24. oktober 2024, 15:00 - 25. oktober 2024, 15:00
Sted:

Scandic Oslo Airport

Deltakeravgift:
Kr. 1500,- i egenandel.
NFKT dekker reiseutgifter, konferanse, middag og overnatting torsdag.
Reiseutgifter dekkes etter kvittering (off.transportmiddel).
Km.godtgjørelse og diett dekkes ikke.
Konferansen er kun for NFKTs godkjente veiledere i kognitiv terapi, og som har veiledet det siste året, eller har planer om å starte opp med veiledning innen de neste 6 månedene.

Program

Dag 1: 24. oktober 2024
15:00-15:15
Velkommen
Annelise Fredriksen
15:15-16:00
Hva er målbevisst ferdighetstrening / deliberate practice? Demonstrasjon
Vidar Husby
Hva sier forskningen om signaturpedagogikken i psykisk helsefag?
Vidar Husby
Hva sier forskningen om ferdighetslæring?
Vidar Husby
Hva sier forskningen om vesentlige terapeutferdigheter?
Vidar Husby
16:00-16:10
Pause
16:10-17:00
Fortløpende tilpasning av feedback og vanskelighetsgrad til nærmeste utviklingssone.
Vidar Husby
Øvelse: Å håndtere brudd i den terapeutiske alliansen
Vidar Husby
17:00-17:10
Pause
17:10-18:00
Målbevisst ferdighetstrening i veiledning
Vidar Husby
Å skape et godt og utfordrende læringsmiljø
Vidar Husby
Grunnsteg i DP-veiledning
Vidar Husby
Diskusjon
19:30
Aperitiff
20:00
Middag
Dag 2: 25. oktober 2024
9:00-9:15
Introduksjon
9:15-10:45
Skjematerapi
Erlend Aschehoug
10:45-11:00
Pause
11:00-11:30
Skjematerapi
Erlend Aschehoug
11:30-12:30
Lunsj
12:30-15:00
Skjematerapi
Erlend Aschehoug

Foredragsholdere

Erlend Aschehoug
Erlend Aschehoug Erlend Aschehoug er leder av Norsk forum for skjematerapi. Spesialist i klinisk psykologi siden 2007. Han er sertifisert skjematerapeut, og har undervist i skjematerapi både i Norge og i utlandet. Han er veileder i kognitiv atferdsterapi og skjematerapi, og medlem av Evaluation of Supervision and Training committee of the ISST.
Vidar Husby Vidar M. S. Husby er psykologspesialist og medeier i Favne, med omfattende erfaring som sertifisert deliberate practice-veileder. Han er også forfatter av boken «Målbevisst ferdighetstrening: Øv på relasjonelle ferdigheter i psykoterapi» (Gyldendal, 2023). Husby har en sentral rolle i det internasjonale deliberate practice-feltet og veileder terapeuter og trener veiledere i mange land. Han samarbeider med professor Henning Bang og psykologspesialist Kirsti Sunde Hansen for å tilrettelegge Deliberate Practice for ledere. Som terapeut er han engasjert i relasjonelle vansker, smertelidelser, sammensatte traumetilstander og tilbakevendende depressive symptomer. Han har trening i Jon Monsens affektbevissthetsterapi, EMDR, og ISTDP. Gjennom å veilede terapeuter fra vidt forskjellige terapimodeller, har han utviklet innsikt og respekt for ulike måter å jobbe på. Han har presentert klinisk- og veiledningsarbeide i inn- og utland. Hans hovedprosjekt for tiden er utvikling av metode terapeuter kan bruke for å lære ferdigheter mer effektivt.
Tilbake til topp