Personvernerklæring

I henhold til personvernreglene fra EU (GDPR – General Data Protection Regulation) har du krav på å få vite hvilke personopplysninger vi lagrer om deg og hva vi bruker dem til.

Begrunnelse for lagring.
Vi viser til personvernlovens artikkel
6 b) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. (Ved påmelding til utdanning/kurs eller medlemskap)
6 f) behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn. (Vi har en berettiget interesse av å sende deg nyhetsbrev/tidsskrift og informasjon om kommende seminarer og konferanser).

INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysningene vi trenger gis av deg via web-skjemaer på vår hjemmeside eller fra epost sendt av deg. Vi bruker denne informasjonen på følgende måte:
• Før oppstart av våre utdanninger samt underveis i utdanningen.
• Utsending av nyhetsbrev/tidsskrift og informasjon om kommende seminarer, konferanser og kurs.
• Fakturering.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Internt i NFKT har vi et kunderegister som kun er tilgjengelig for de ansatte. Vi gir våre forelesere lister over kursdeltagere de skal undervise. En slik liste inneholder navn, telefonnummer og epost-adresse. Ingen andre personer eller instanser får utlevert informasjon om deg.

DINE RETTIGHETER
Innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Send epost så sender vi deg den informasjonen vi har lagret.
Retting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er korrekte. Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.
Sletting
Hvis du ikke har deltatt på noen av våre utdanninger, fagseminarer el. kan vi slette alle data om deg. I alle andre tilfeller kan vi ikke slette alle data. Deltagerlister for våre utdanninger må bevares. I tillegg trenger vi personopplysningene til å verifisere hvem du er hvis du skulle trenge å få tilsendt f.eks. diplom på nytt.
Unntak:
– Ønsker du at vi sletter alle data, gjør vi dette, men vi kan ikke etterpå sende deg diplom/kursbevis på tidligere utdanninger. Navnet ditt slettes ikke.
– Har du blitt pensjonist, gi oss beskjed. Alt unntatt navn slettes.
– Får vi beskjed om dødsfall slettes alt unntatt navn.

 

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vennligst se vår side om dette her

DETALJERT INFORMASJON OM INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Her er en liste over hvilken informasjon du gir oss og hvilke dokumenter vi kan motta under utdanningen din, hva dette brukes til og hvorfor vi trenger det.

Hoved-opplysninger:
Navn og adresse
• Utsendelse av kursmateriale, diplomer og fakturaer.
Telefonnummer
• Vi sender SMS for å minne deg på samlinger i din utdanning. Brukes også ved evaluering av samlinger. Brukes for å verifisere din identitet.
Epost-adresse
• Utsendelse kursmateriale, diplomer, fakturaer, nyhetsbrev og tidsskrift. Brukes for å verifisere din identitet.
Profesjon
• Hvis du vil delta i en utdanning, må vi vite om du er kvalifisert.
Arbeidsgiver
• Hvis utdanningen er spesifikk for en arbeidsgiver. Hvis vi må verifisere din utdannelse.
Fødselsdato/Fødselsår
• Brukes kun i de tilfeller der to eller flere personer har samme navn.
Antall arbeidsår i psykisk helsevern
• Hvis du vil delta i en utdanning, må vi vite om du er kvalifisert.

Dokumenter:
Eksamensbesvarelse
• Skannes og lagres i vårt system. Original makuleres 6 måneder etter skanning.
Frammøtelister
• Det er krav til deltagelse for å bestå utdanningen. Skannes og lagres i vårt system. Original makuleres 6 måneder etter skanning.
Skjemaet «Bekreftelse på fullført veiledning»
• Det er krav til deltagelse for å bestå utdanningen. Skannes og lagres i vårt system. Original makuleres 6 måneder etter skanning.
Skjemaet «Din utvikling som kognitiv terapeut»
• Det er krav til deltagelse for å bestå utdanningen. Skannes og lagres i vårt system. Original makuleres 6 måneder etter skanning.
Eksamensresultater
• Liste over alle deltagere og om de har bestått eller ikke bestått eksamen. Grunnlag for utsendelse av diplom. Skannes og lagres i vårt system. Original makuleres 6 måneder etter skanning.
Begrunnelse for stryk til eksamen + evt. tilsvar fra kandidaten.
• Hvis du ikke består eksamen sender vi deg et brev der vi begrunner hvorfor. Dette brevet samt evt. tilsvar (pr. post eller epost) lagres elektronisk i vårt system.
Legeerklæring
• Hvis du ikke kan fullføre en utdanning. Vi registrerer «legeerklæring OK» i vårt system og makulerer den umiddelbart.

 

Revidert 10. mars 2020

Tilbake til topp