Psykisk helse

Vår psykiske helse påvirker hvordan vi har det og presterer i hverdagen, og kan påvirkes av det som skjer rundt oss, vår fysiske helse og genetikk. Denne nettsiden gir informasjon om ulike typer av psykiske lidelser og om vedvarende plager som søvnproblemer, utmattelse og smerter. Du får råd om tiltak som kan hjelpe, med spesiell vekt på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp.

Tilbake til topp