31.05.2022

Psykiske lidelser hos pasienter med Parkinsons

Kombinasjonen eldre og psykiske lidelser, dukker dessverre sjelden opp i listene over pågående forskningsprosjekter. Nå starter et nytt forskningsprosjekt om kognitiv atferdsterapi for psykiske plager ved Parkinsons sykdom.

Parkinson sykdom er den mest vanlige nevrodegenerative sykdommen vi har. Den har en gjennomsnittlig debutalder på 60 år, men kan også gi seg til kjenne ned i 40-årene. Det er godt kjent at diagnosen og forløpet av Parkinson, ofte følges av psykiske lidelser, med depresjon som den mest vanlige tilleggsdiagnosen. Likevel er det lite tilgang til god behandling for denne gruppen.

Krever annen kunnskap

Aleksander Hagen Erga er Psykologspesialist og Post.doc, NKB, og er nå i startfasen som forskningsleder for et forskningsprosjekt som skal ta for seg nettopp kognitiv atferdsterapi for psykiske plager ved Parkinsons sykdom. – Vi vet at psykiske lidelser som depresjon og angst er svært vanlig i denne pasientgruppen. Vi vet også at depresjon arter seg litt annerledes for disse pasientene enn for en «vanlig» depresjon, og det er derfor bortimot umulig å få god og tilstrekkelig hjelp for disse pasientene for eksempel ved det lokale DPS-et, forklarer han. Behandlingen de gir i studien vil følge etablerte manualer for kognitiv terapi for psykiske plager ved Parkinson sykdom. Det betyr at fokuset vil være litt annerledes enn i vanlig depresjonsbehandling. – Det er jo i bunn og grunn det samme innholdet, vi bare vekter fokusområdene litt annerledes, påpeker Erga. – Vi bruker for eksempel mindre tid på å se på alternative tanker, men mer tid på å se på bekymringstendenser og den type ting, utdyper han.

Mer enn medikamenter

– Medikamenter er selvfølgelig til god hjelp for en del av pasientene, men det er jo også gjerne eldre mennesker som tar flere andre typer medikamenter, og kombinasjonen av disse kan etter hvert også bli problematisk. Totalen tilsier at vi ønsker å se nærmere på hvordan vi kan tilby kognitiv atferdsterapi, og i dette tilfellet i form av samtaler over video, for denne gruppen. Akkurat denne kommunikasjonskanalen er et viktig aspekt ved studien. – Mange av disse pasientene har lang reisevei til sykehus. Det går greit hvis de skal inn til kontroll en gang i året, men fungerer dårlig når det er snakk om ukentlig oppfølging. En stadig større andel av pasientene er nå også vant med teknologi som videosamtaler, og det åpner for nye måter å tilgjengeliggjøre behandlingen til langt flere pasienter enn tidligere.

Vil ta vare på de gode årene

Denne manglende tilgangen på terapi betyr at depresjonen går ubehandlet hos mange pasienter med Parkinson. – Det er synd at vi ikke får tatt tak i depresjonen hos disse pasientene, særlig i en tidlig fase i sykdommen, forteller Erga. – Det betyr at man taper mange av de gode årene, før Parkinson-sykdommen blir altfor langt framskreden. Utover i forløpet vet vi også at deler av depresjonen skyldes endringer i hjernen på grunn av sykdommen, men heldigvis har tidligere studier vist at selv om det er en degenerativ tone i denne utviklingen, reagerer likevel hjernen på behandling. Det er dermed all grunn til å se nærmere på behandlingen vi gir disse pasientene, mener Erga.

Vil du være med i teamet?

Forskningsprosjektet er finansiert av Helse Vest Innovasjonsmidler, Norges Parkinsonforbund og interne midler ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser ved Stavanger Universitetssykehus. Teamet består av Erga som forskningsleder, og to forskningssykepleiere. I tillegg har de nå i disse dager lagt ut en utlysning etter en kognitiv terapeut i 50 prosent stilling, og regner med å ha behov for én til etter hvert. – Prosjektet starter opp i september i år, forklare Erga. – Da vil vi i første omgang rekruttere 60 pasienter fra Helse Vest, og deretter utvide til like mange pasienter fra andre deler av landet. Pasientene skal følges opp i et år, og Erga forventer å kunne vise til resultater etter tre års studie. Vi følger opp og holder dere oppdatert underveis.

Synes du det høres spennende ut å jobbe med dette prosjektet? Utlysningen til stillingen kan du finne her.

Tilbake til topp