02.02.2023

Psykoterapibiennalen 2023

Tilskudd til organisasjoner som driver ulike former for psykoterapiutdanning, er under evig press. Nettopp derfor er felles front viktig. Etter å ha ligget brakk under pandemien, inviterer nå Samarbeidsrådet til Psykoterapibiennalen 2023.

Til sammen 11 organisasjoner (se komplett liste nederst i saken,) har det siste tiåret gjort felles front for å synliggjøre viktigheten av å ha et bredt utvalg når det gjelder behandlingsretninger og dertil hørende utdanninger. – Vi ønsker å få frem bredden i tilbudet. Nettopp bredde er viktig når det kommer til å bistå mennesker som opplever vansker i livet, rett og slett fordi det ikke er sånn at «one size fits all», sier Gunnar Brox Haugen. Han jobber i SEPREP, Senter for psykoterapi og psykosial rehabilitering ved psykose og er en aktiv del av Samarbeidsrådet, som han omtaler som et evigvarende dugnadsprosjekt.

Sett av dagen

Den første Psykoterapibiennalen gikk av stabelen for Samarbeidsrådets hånd i 2018. På grunn av pandemien ble arrangementet som var planlagt i 2020 utsatt. Nå gleder de seg over å endelig invitere til årets happening, Psykoterapibiennalen 2023 i Wergelandssalen på Litteraturhuset i Oslo, mandag 20. mars 2023, kl. 09:00–15:30. Det gjennomgående temaet er «Utenforskap». Her er hva Samarbeidsrådet selv sier om Psykoterapibiennalen og årets tema:

Utenforskap – Psykoterapiens betydning for inklusjon og samhørighet

Begrepet «utenforskap» brukes om manglende tilknytning til samfunnet rundt den enkelte. Stikkord er ensomhet og stigma, arbeidsuførhet og funksjonshemning, mobbing og utstøting. Motsatsen er opplevelse av fellesskap og samhørighet, raushet og åpenhet for mangfold. Kommunenes Sentralforbund beskriver utenforskap som et nasjonalt problem som reduserer livskvaliteten i befolkningen og som koster samfunnet enorme summer. Betydningen av å investere i enkeltmenneskets livskvalitet og fremtid fremheves. Psykoterapi er en samlebetegnelse for behandlingsmetoder bygget på relasjon, kommunikasjon og inklusjon. På konferansen vil pasienter og terapeuter gi eksempler på terapeutiske tiltak for å fremme samhørighet og samtidig kunne omfavne annerledesheten.

Håper på godt oppmøte

Nå håper Brox Haugen og resten av arrangementskomiteen at flest mulig vil ta turen til Litteraturhuset i Oslo den 20. mars. På invitasjonslisten står også ledende helsepolitikere og ledere innen psykisk helsevern. For mer informasjon og fullt program, se her. Påmelding foregår til Lene Finnerud, administrativ leder i NFKT på lene@kognitiv.no

 

Her er oversikten over organisasjonene som er inkludert i Samarbeidsrådet i 2023:

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)
 • Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)
 • Institutt for mentalisering
 • Institutt for Psykoterapi
 • Institutt for spiseforstyrrelser
 • Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT)
 • Norsk institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT)
 • Norsk Karakteranalytisk institutt (NKI)
 • Norsk Psykoanalytisk Institutt (NPI)
 • Senter for psykoterapi og psykosial rehabilitering ved psykose (SEPREP)
Tilbake til topp