28.03.2023

Psykoterapibiennalen – samarbeid for mental helse

20. mars i år samlet 150 deltakere som jobber innenfor psykisk helsevern seg til Psykoterapibiennalen. Et samarbeidsprosjekt for å fremme et bredt tilbud av utdanning og forsvarlig utøvelse av behandling i psykisk helsevern.

Bak arrangementet sto Samarbeidsrådet, 11 ulike organisasjoner som gjør felles front for å synliggjøre viktigheten av å ha et bredt utvalg når det gjelder behandlingsretninger og dertil hørende utdanninger. Samarbeidet har oppstått som en respons på stadig press på tilskuddet til organisasjoner som driver ulike former for psykoterapiutdanning, for nettopp å understreke viktigheten av at det finnes en bredde i utvalget.

En etterlengtet biennale

Psykoterapibiennalen som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo, var et etterlengtet arrangement. Den første utgaven ble avholdt i mars 2018, noe som, ifølge navnet på arrangementet, skulle tilsi at den andre utgaven skulle gått av stabelen i mars 2020. – Det gikk jo ikke så bra, ler Ivar Elvik. Han er psykologspesialist, sitter i styret i NFKT og er en av de som står bak arrangementet. – Nå håper vi imidlertid at vi skal kunne etablere denne konferansen som en biennale med neste arrangement i 2025.

Viktig arrangement

Den største salen i Litteraturhuset i Oslo var denne dagen fylt til randen med rundt 150 deltakere i tillegg til organisasjonskomiteen. Deltakerne var fra mange ulike profesjoner, på tvers av alle terapigrenene, men med overvekt av psykologer. Også ordfører i Oslo, Marianne Borgen, tok turen for å bidra med en helsepolitisk innledning på dagen. Hun var den eneste fra politikerstanden og helsefaglig styre og stell som hadde møtt opp, men var langt fra den eneste som var invitert. – Det er klart at vi hadde håpet at noen fra Helsedepartementet eller Helsedirektoratet hadde tatt turen. Jeg tror likevel det har en nytteverdi i så måte at vi kan vise til at vi står sammen og har en felles anerkjennelse av at bredden i feltet er viktig, fremfor at vi alle blir sittende på hver vår tue, mener Elvik. – Det viser at vi er opptatt av å stå sammen og vise høy kvalitet og tydelig bredde, ikke på bekostning av hverandre, men til glede for pasientene i siste ledd. At psykoterapibiennalen er viktig, bekreftes ikke minst av at Psykologforeningen har godkjent arrangementet som en vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialiteten.

Utenforskap

Passende nok, på et slikt arrangement med fokus på å stå sammen, var også tema for dagen «utenforskap». Gjennom en lang rekke med gode foredragsholdere ble temaet belyst fra mange ulike sider. – Vi ønsket å ha mange kortere innslag for å få flest mulig stemmer og vinklinger på podiet. Ufrivillig utenforskap er et tema som berører mange, og stadig flere nå etter pandemien, og noe alle behandlere vil komme i kontakt med uavhengig av hvilken behandlingsretning man jobber innenfor.

Nå skal arrangementskomiteen lene seg tilbake og gi seg selv et velfortjent klapp på skulderen for godt gjennomført arrangement, og så skal de starte planleggingen av videre samarbeid og ny biennale i 2025.

Dette er organisasjonene som er samlet i Samarbeidsrådet i 2023:

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)
 • Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)
 • Institutt for mentalisering
 • Institutt for Psykoterapi
 • Institutt for spiseforstyrrelser
 • Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT)
 • Norsk institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT)
 • Norsk Karakteranalytisk institutt (NKI)
 • Norsk Psykoanalytisk Institutt (NPI)
 • Senter for psykoterapi og psykosial rehabilitering ved psykose (SEPREP)
Tilbake til topp