20.12.2022

RPH-håndboka er her!

Foto: Aina Skoland

Årets nettverkssamling i RPH ble også lanseringen av den splitter nye RPH-håndboka. Nå håper NAPHA at boken vil bli aktivt brukt ute i RPH-teamene.

Det er ti år siden Rask psykisk helsehjelp startet opp i det små som et pilotprosjekt i Norge. Den gangen var dokumentasjonen samlet i en veileder fra Helsedirektoratet. – I dag er det 68 team fordelt på 76 kommuner og bydeler, og RPH er noe helt annet enn det var den gang, understreker Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA. Hun har vært en av flere viktige bidragsytere til boken som ble presentert på nettverkssamlingen. – I tillegg til den faglige utviklingen som har skjedd på denne tiden, har vi også samlet masse erfaring ute i teamene, så det var absolutt på høy tid å lage en bok som dette nå.

Lett tilgjengelig oppslagsverk

Målet er at boken skal være et faglig og lett tilgjengelig oppslagsverk. – Ja, vi har hatt som mål å skrive den som en bok man ikke trenger å lese fra perm til perm, men at leseren heller kan bruke innholdsfortegnelsen til å lete seg frem til sitt aktuelle tema, forteller Steffensen, som håper at boken vil bli flittig brukt av både nye og mer etablerte team. Boken er inndelt i klare seksjoner. Den første gir en kort introduksjon til Rask psykisk helsehjelp, etterfulgt av en del om forskning og evaluering av tilbudet. Deretter følger den klart største delen som dreier seg om Kartlegging og behandling i Rask psykisk helsehjelp. Her finner leseren konkret informasjon og tips til bruken av modellen i ulike situasjoner i en behandlingssammenheng. Mye plass er også viet til seksjonen om samhandling og informasjonsarbeid i Rask psykisk helsehjelp, og dessuten til de ulike stegene av praktisk implementering og drift av tilbudet i kommunen eller bydelen. – Flere av kapitlene konkluderer med anbefalinger i tråd med faglig veiledere, retningslinjer og aktuelt lovverk, og gir dessuten anbefalinger om litteratur til videre fordypning i temaet, forteller Steffensen.

En etterspurt bok

Steffensen medgir at det har vært en omfattende prosess å lage boken, som har vært etterspurt av terapeutene i årevis. – Det var veldig godt da vi endelig kunne få gå i gang med å skrive denne håndboken og en herlig følelse å være ferdig. Det er ekstra fint at vi har vært så mange om å samskape denne håndboka. Det er krevende å skulle involvere mange i slike skriveprosesser, men da blir til gjengjeld ofte resultatet så mye mer enn bare individuelle tekster fra ulike personer, påpeker Steffensen. – Ei håndbok er et annerledes konsept enn et inspirasjonshefte, og krever at alle anbefalinger må kvalitetssikres opp imot faglige veiledere, retningslinjer, aktuelt lovverk og erfaringer i teamene, sier hun. Hun er imidlertid klar over at det også forplikter i tiden fremover. – Det vil sikkert komme flere temaer etter hvert som vi føler trenger nærmere beskrivelser eller oppdatert informasjon. Vi håper at håndboka skal være et «levende» produkt som kan holde seg oppdatert på det som rører seg i feltet.

Prosessen med RPH-håndboka er dermed altså ikke ferdig, og vil heller aldri bli det, men akkurat nå er det bare glede å spore når boken har blitt spredt rundt i RPH-team over hele landet.

Tilbake til topp