01.04.2024

Samarbeidsrådet – felles front for mental helse

Ivar Elvik er NFKTs representant inn i Samarbeidsrådet. Foto: Aina Skoland

Kjernedriften i NFKT er å drive utdanning innenfor psykoterapi, og for det får vi blant annet tilskudd fra Helsedirektoratet. Der er vi ikke alene. I en tid der tilskuddene til organisasjoner som driver ulike former for psykoterapiutdanning er under press, velger vi å stå sammen med andre institutter i felles front overfor politikerne.

– Alle pasienter er ulike og har ulike behov. Det er ikke sånn at samme behandlingsform nødvendigvis passer best for alle. Derfor er vi i Norge opptatt av å ha et mangfold når det gjelder tilbud om psykoterapibehandling til de som har behov for dette. Det sier psykologspesialist Ivar Elvik som sitter i styret i NFKT, og som samtidig er foreningens representant inn i Samarbeidsrådet for institutter som får statsstøtte for å drive psykoterapiutdanning. Vi trenger ikke se lenger enn til vårt naboland, Sverige, der dette feltet er langt mer konsentrert med sterkt, og relativt ensidig fokus, på kognitiv terapi. Med NFKT, som det største av Samarbeidsrådets medlemmer i ryggen, er det lett å tenke seg at Elvik kan sitte stille i båten, men han er altså opptatt av bredden i tilbudet. – Der føler jeg at jeg har styret i NFKT med meg. Det er viktig for oss å stå side ved side med de andre instituttene. Derfor er vi aktivt deltakende i Samarbeidsrådet.

Under press

Rådet samles etter behov, men aktiviteten øker i perioder rundt regjeringens utarbeidelsen av statsbudsjettet og åpning for høringsinnspill til dette, og da står Samarbeidsrådet samlet. – Det gir mer mening å kjempe for en større kake enn å krangle oss imellom om hvem som skal får de største kakebitene, mener Elvik. Psykisk helse er et uttalt satsningsområde for politikerne, men samtidig er det ingen hemmelighet at tilskuddene til utdanning og utøvelse av psykisk helsevern er under press. Synliggjøring av behov og bidrag til løsning er derfor viktig. – I fjor opplevde flere av medlemsorganisasjonene i Samarbeidsrådet at tilskuddene var skrenket inn. Det viser at vi ikke på noen måte skal ta det som en selvfølge at vi får de tilskuddene som trengs for å utføre det oppdraget vi har. Derfor er det viktig å vise frem det gode arbeidet vi gjør. Være en felles stemme inn mot politikerne og vise at arbeidet vårt kommer pasientene og samfunnet til gode.

Psykoterapibiennalen

En av arenaene der Samarbeidsrådet kan gjøre nettopp det, er gjennom psykoterapibiennalen der også Elvik har en sentral rolle. Den forrige gikk av stabelen med bravour i mars i fjor på Litteraturhuset i Oslo, da med temaet «utenforskap». – Fjorårets arrangement samlet mange dyktige fagfolk, både i salen og på scenen, så det er vi godt fornøyd med. De drøye 150 deltakerne var fra mange ulike profesjoner, på tvers av alle terapigrenene, men med overvekt av psykologer. I tråd med hensikten for arrangementet, sto ordfører i Oslo, Marianne Borgen, for en helsepolitisk innledning på dagen. Hun var den eneste fra politikerstanden og helsefaglig styre og stell som hadde møtt opp, men var langt fra den eneste som var invitert. – Det er klart at vi hadde håpet at noen fra Helsedepartementet eller Helsedirektoratet hadde tatt turen, men arrangementer viser uansett at vi er opptatt av å stå sammen og vise høy kvalitet og tydelig bredde. Vi jobber ikke på bekostning av hverandre, men sammen, til glede for pasientene i siste ledd. At psykoterapibiennalen er viktig, bekreftes ikke minst av at Psykologforeningen har godkjent arrangementet som en vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialiteten. Nå er Elvik og de andre i rådet i gang med å tenke på den neste utgaven av psykoterapibiennalen som er planlagt til 2025.

 

Disse organisasjonene er med i Samarbeidsrådet per 2024:

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)
Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)
Institutt for mentalisering
Institutt for Psykoterapi
Institutt for spiseforstyrrelser
Norsk Forening for kognitiv atferdsterapi (NFKT)
Norsk institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT)
Norsk Karakteranalytisk institutt (NKI)
Norsk Psykoanalytisk Institutt (NPI)
Senter for psykoterapi og psykosial rehabilitering ved psykose (SEPREP)

 

 

Tilbake til topp