21.12.2018

Selvhjelpsfilmer på kognitiv.no

Magnus Nordmo har laget fritt tilgjengelige selvhjelpsvideoer. Foto: Privat

Lett tilgjengelig lavterskeltilbud for lettere psykiske plager er noe mange snakker om, men få har gode løsninger å komme med. Psykolog Magnus Nordmo derimot, han har gjort noe med saken.

– Jeg forsker på nettopp dette med lavterskeltilbud for lettere psykiske plager og hva man kan gjøre for at folk skal få det bedre. Det engasjerer meg fordi det er så mange som er berørt av det, forteller Nordmo engasjert. – I en periode jobbet jeg og flere fra universitet i Bergen med veiledet selvhjelpsterapi, og det ga meg mange aha-opplevelser. Ikke minst slo det meg at tilbud på dette området burde være allment åpent, og ikke kreve en tilgang gitt fra helsevesenet som jo er realiteten i de fleste tilfeller i dag.

Tok tak selv

Nordmo gikk lenger enn de fleste når aha-opplevelsene tok ham. Han satte i gang med å lage et selvhjelpskonsept i form av filmer. – Til å begynne med gjorde jeg det bare på kveldstid, men jeg var så heldig å få støtte fra Extrastiftelsen til å jobbe med det i ett år, så da ble det litt mer fart på ting.

Utbredte lidelser

Filmene tar for seg fire kategorier av psykiske lidelser; sosialangst, depresjon, panikkangst og insomni. – Grunnen til at jeg valgte disse fire var at dette er de mest utbredte lidelsene, og det er også her vi har mest dokumentasjon på at selvhjelp kan fungere. Hvert av programmene inneholder mellom seks og ti videoer. I utgangspunktet er filmene laget som en rekke man bør gå gjennom fra A til Å, og det ligger mye viktige grunnleggende ting i de første videoene i hvert program. I tillegg er det noen undervideoer som dekker spesifikke problemsituasjoner, og det er klart at for eksempel undervideoen om rødming ikke er så aktuell for en som ikke sliter med rødming.

Selvhjelp

Nordmo har vært opptatt av å dekke det grunnleggende på en grundig måte i de første filmene i hvert program. – Dette er gjort bevisst fordi det da kan bli lettere for den enkelte å jobbe seg videre med andre problemer selv. Har man for eksempel fått grundig forklart hvordan man kan jobbe med angst, kan man selv fortsette å jobbe med flyskrekk. Har man jobbet med sosialangst, kan man jobbe mot å holde presentasjoner.

Filmer på nett

At det har vært et ambisiøst prosjekt er det ingen tvil om. Ikke bare har han utviklet en lang rekke videoer, men alle filmene er også tilgjengelig på både norsk og engelsk. Filmene ligger nå ute på nett, fritt tilgjengelig, både hos Norsk Helseinformatikk, på YouTube om du søker på Nordmo og angst, og i disse dager blir de også lagt ut på NFKTs nettsider. Nordmo håper filmene vil bli mye brukt. – Jeg har jo et håp om at disse filmene vil leve sitt eget liv på nett, og dessuten jobber jeg mot psykologer som jobber med lavterskeltilbud, for at i siste instans brukerne skal få greie på hvor de kan finne fram til filmene.

Tilbake til topp