23.09.2019

Seminar TIPS Sør-Øst: Personlig stigma og medikamentfri behandling

Carmen Simonsen og TIPS Sør-Øst inviterer til seminar på idylliske Gaustad.

Den 7. og 8. oktober inviterer TIPS Sør-Øst til seminaret «Nye og viktige tema for kognitiv terapi for psykose: Personlig stigma og medikamentfri behandling». Det er fortsatt noen plasser igjen, men fort deg.

– Vi gleder oss veldig til å få besøk av Melissa Pyle og Tony Morrison fra «The Psychosis Research Unit» i Manchester, UK, sier psykologspesialist på TIPS Sør-Øst og ansvarlig for seminaret, Carmen Simonsen. Selv om de to foredragsholderne arbeider på en enhet som spesialiserer seg på psykose, peker Simonsen på at temaene som tas opp er gyldige på tvers av mange diagnoser, og at seminaret derfor er aktuelt for alle som bruker kognitiv terapi i behandlingen av pasienter.

Personlig stigma

– Den første dagen stiller vi spørsmålet om hvorvidt vi kan redusere personlig stigma hos personer med psykoselidelse, eller andre psykiske lidelser, ved bruk av kognitive teknikker. Dette er et viktig tema fordi vi ser at en stor andel av de med psykiske lidelser har en betydelig tilleggsbelastning i form av personlig stigma, et felt som nettopp er utgangspunktet for doktorgraden til Melissa Pyle, forklarer Simonsen. – Når vi snakker om personlig stigma skiller vi mellom forventet stigma, altså at pasienten forventer at de for eksempel ikke vil få en jobb på grunn av diagnosen, opplevd stigma der pasienten har opplevd at han eller hun ikke får jobben på grunn av diagnosen, og internalisert stigma, der pasienten selv har tatt til seg samfunnets stigma og tenker at han eller hun ikke vil være i stand til å få en jobb eller andre ting i livet. Forskningsgruppen til Pyle og Morrison har funnet at graden av personlig stigma hos en pasient påvirker symptomtrykk, fungering, og livskvalitet, og de har utviklet en manual for å jobbe med nettopp dette.

Simonsen tror at mange allerede jobber med konsekvensene av pasienters personlig stigma. – Men det er kanskje ikke noe man er så bevisst på, så jeg tror dette kan bli en matnyttig dag for mange behandlere.

Medikamentfri behandling

Dag to av seminaret blir ikke mindre intenst. Da er spørsmålet «Hvordan fungerer kognitiv atferdsterapi for personer med psykoselidelse som ikke bruker medisiner, og hva blir viktig i behandlingen?» Det er ikke alle pasienter, enten de har en psykoselidelse eller en annen diagnose, som ønsker å ta medisiner. På samme tid er det mange som tar til orde for mindre medikamentbruk i psykisk helsevern. Morrison og Pyle har forsket på temaet, og publisert en viktig randomisert og -kontrollert studie. De mener at selv uten medikamenter, kan kognitiv terapi være til stor hjelp. Også her presenterer de spesifikke behandlingssteg og praktiske løsninger.

Praktisk rettet seminar

Seminaret vil være praktisk rettet og bestå av forelesninger med blant annet presentasjon av Morrison og Pyles behandlingsmanualer, videoer, rollespill og diskusjoner. Deltakerne vil aktivt være med på å utarbeide kasusformuleringer og aktuelle behandlingsstrategier.

Seminaret finner sted på Gaustad sykehus, nærmere bestemt i Store Auditorium i Tårnbygget. Datoen er 7. og 8. oktober klokken 0900 – 1600. Det serveres kaffe, te og lett lunsj begge dager, og prisen er kroner 1 200 per person. For mer informasjon, og påmelding, gå hit.

Tilbake til topp