30.10.2020

Sinnemestring – en studie

Merete Berg Nesset. Foto: Aina Skoland

Voldsutøvere påfører store skader på sine omgivelser. Likevel har det vært gjort lite forskning på behandlingen av disse personene. Dette har teamet bak sinnemestring – Brøsetmodellen gjort noe med.

Voldsutøvere kan påføre store skader, enten offeret for volden er familiemedlemmer, eller andre. På St. Olavs hospital i Trondheim har de lenge jobbet med å behandle voldsutøvere med utgangspunkt i sinnemestring – Brøsetmodellen. Gjennom den har de tilbud om behandling til voldsutøvere som er dømt for voldshandlinger, men også et poliklinisk tilbud for de som kommer og ber om hjelp.

Nødvendig med forskning

– I 2012 så vi et behov for å forske på resultatet av behandlingen vi drev, forklarer Merete Berg Nesset som er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og forskningssykepleier ved St.Olavs Hospital, avd. Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. – Fra da og frem til nå har vi fulgt opp 125 voldsutøvere som frivillig har kommet til oss for å få hjelp poliklinisk. Utøverne ble delt inn i to grupper, hvorav den ene fikk tre individuelle samtaler og 15 sesjoner med gruppebehandling i kognitiv terapi. Den andre gruppen fikk et behandlingsopplegg basert på Mindfullness og stressmestring, med individuell samtale før og etter 8 ukentlige gruppeterapitimer. Begge gruppene ble fulgte opp med spørreskjemaer før oppstart, og så hver tredje måned i ett år. For 56 av utøverne var også partner en del av studien.

Oppløftende resultater

Studien viser oppløftende resultater. – Det var ikke nevneverdig forskjell på resultatene mellom de to gruppene, men begge behandlingsopplegg viser en klar bedring på rundt 75 prosent nedgang i voldsutøvelse ett år etter oppstart, noe vi må si oss godt fornøyd med. Voldsutøvelse, spesielt i hjemmet, er definitivt et folkehelseproblem. Det er vanskelig å få oversikt over omfanget, for her er det mange store mørketall og mange som ikke oppsøker systemet for å be om hjelp. Det er likevel svært oppløftende å se at behandling virkelig fungerer sånn at vi har gode verktøy til å hjelpe dem som ønsker å ta grep om egen situasjon.

Veien videre

En artikkel om studien ble publisert i BMC psychiatry 22. april i år. Denne artikkelen kan du lese her. – Vi ønsker dessuten å se mer på hva det er ved behandlingen som fungerer. I tillegg ser vi nærmere på komorbiditet hos voldsutøveren, og hos partneren, og hvordan behandlingen kan påvirke symptomtrykk av angst og depresjon hos de begge, sier Nesset. Akkurat dette er temaet for en artikkel Nesset nylig har publisert i BMC Psychiatry, og den kan du lese her. Teamet bak studien sitter imidlertid fortsatt på mye datamateriale, og enda flere artikler er underveis. Siste ord er altså ikke sagt om denne studien.

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp