30.05.2018

Sinnemestringskonferanse

I 20 år har sinnemestring Brøsetmodellen vært brukt landet over i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Jubileet feires med en fagkonferanse på Scandic Hell Hotell utenfor Trondheim, 5. – 6.desember.

Stig Jarwson (t.v.) og Anne Meisingset vil være til stede på
Sinnemestringskonferansen. Foto: RVTS Øst

Modellen har blitt et ledende hjelpetilbud for sinneproblemer nasjonalt, og teamet på Brøset har en lav terskel for å ta inn personer til behandling. – Inntakskriteriet hos oss er at det er snakk om vold i nære relasjoner, påpeker Anne Meisingset fra Sinnemestringsklinikken. – Vi har pasienter med alvorlige voldsproblemer, men også de med mildere former for vold. Alle typer vold er representert: Fysisk, psykisk, materiell, seksuell og latent vold. Når atferden plager andre og forhindrer familien fra å ha det bra, da er det et problem vi må ta tak i. Vi snakker både med ektefelle og barn, men det er voldsutøverene som blir behandlet. Det betinger at de må være motivert og de må kunne se at det er deres eget problem. Meisingset mener da også at de fleste er svært motivert til å gjøre noe med problemet. – Mange blir bare sint på dem de er aller mest glad i, og dermed blir de ofte også veldig lei seg og skamfulle. Det fører igjen ofte med seg depresjoner, som det er viktig å ta tak i. Det viktigste er imidlertid at volden tar slutt.

Sinnemestring Brøsetmodellen har en manual som er akkreditert for bruk i fengsel, og den brukes per i dag i flere norske fengsler. De har også kjørt et opplæringsprogram for russiske fengselsansatte i Murmansk i Russland. I tillegg har det blitt vist interesse for modellen i både Romania og Sverige. Likevel påpeker Meisingset at problemet strekker seg lengre enn bare for en slik smal gruppe. – Alle kan vel kjenne seg igjen i det å bli sint. Småbarnsforeldre kan også brøle til barna, men problemet oppstår når det blir et mønster. Spørsmålet er hva som har skjedd for at personen skal bli sint, og hvordan familien reagerer. Når barna begynner å ta hensyn til den sinte er det et problem. Vi vet jo også statistisk at barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner kan bli voldsutøver selv. «Jeg ser igjen meg selv i sønnen min», er en uttalelse som ikke er uvanlig å høre fra gruppeterapitimene i sinnemestring. Vi ønsker å stoppe denne onde sirkelen, understreker Meisingset og legger til at det er meget skadelig for å barn å vokse opp i et voldsbelastet hjem.

På jubileumskonferansen i desember håper Meisingset å se mange psykologer, leger, sykepleiere og andre som har interesse for feltet sinnemestring. – Vi håper selvfølgelig også å se mange av de som har tatt utdanningen vår, der de både lærer om sinnemestringsmodellen og får en innføring i kognitiv terapi. Programmet de to desemberdagene vil dekke temaer som Brøsetmodellen, kvinner som voldsutøver, «stalking», æresvold og når barn krenker barn, for å nevne bare noe. Gå hit for påmelding og mer informasjon om konferansen. Husk muligheten for «early bird»-registering ut august.

 

Tilbake til topp