31.08.2023

Skal NFKT bytte navn?

Etter hvert som faget vårt har utviklet seg, har også spørsmålet stadig oftere dukker opp: Skal NFKT skifte navn? Nå spør vi medlemmene våre hva de mener.

De siste årene har stadig flere tatt til orde for at navnet «Norsk forening for kognitiv terapi» ikke er fullt ut dekkende, og at det ville vært mer korrekt med et tillegg i form av å kalle foreningen for «Norsk forening for kognitiv atferdsterapi». Dette med tanke på å favne videre i forhold til de ulike terapiretningene som faller inn under vår paraply. Det ville også vært på linje med for eksempel den overordnede europeiske organisasjonen, EABCT.

Et eventuelt navnebytte har naturlig nok vært tema både på årsmøtet og styresamtaler, men ettersom dette er et spørsmål som angår oss alle, har vi nå bestemt oss for å løfte saken ut av styrerommet og ut til medlemmene våre. I løpet av kort tid vil dere derfor motta en sms med link til en spørreundersøkelse der dere kan si deres mening om navnet på foreningen. De tre alternativene man da vil kunne velge mellom, er følgende:

  1. Beholde navnet slik det er
  2. Endre navnet til Norsk forening for kognitiv atferdsterapi, men beholde forkortelsen, NFKT
  3. Endre navnet til Norsk forening for kognitiv atferdsterapi og samtidig endre forkortelsen til NFKAT

Har du øvrige meninger om dette må du selvfølgelig også gjerne sende oss en e-post på post@kognitiv.no. Vi håper så mange som mulig vil engasjere seg i denne saken.

Tilbake til topp