25.06.2020

Søk om støtte til fagutvikling

Foto: Lene Finnerud

Nå er det snart klart for å ny runde med søknader om støtte fra NFKTs fond for fagutvikling. Som medlem kan du søke om inntil 40 000 kroner til et prosjekt som skal bidra til å utvikle og formidle faget vårt.

Prosjekter som er kvalifisert for støtte skal bidra til videreutvikling av teorier, modeller og metoder som styret finner å høre naturlig inn under Norsk Forening for Kognitiv Terapi sin teoretiske og faglige plattform.

Prosjektene skal ha som mål å formidle denne fagutviklingen videre til andre, for eksempel i form av artikler, bøker, kurs, film eller på nett. Det kan også gis støtte til utvikling av materiale til bruk i terapi, veiledet selvhjelp, undervisning eller annen relevant virksomhet. Det samme gjelder pilotering av forskning. Gjennomførbarhet, relevans og mulig verdi for andre, enten disse er NFKT-medlemmer, klienter, fagfolk eller allmennheten, blir tillagt stor vekt i tildelingen.

Vi vil kunne støttet prosjekter med stipender opp til 40 000 kroner, avhengig av prosjekt.

Søknad om stipend skal inneholde følgende:

  • Hvem som søker (NFKT-medlem) med opplysninger om arbeidssted og eventuelle relevante tidligere faglige bidrag (artikler, bøker eller andre faglige aktiviteter)
  • En beskrivelse av prosjektets faglige innhold
  • Redegjørelse for det faglige innholdets tilknytning til en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming til behandling eller veiledet selvhjelp
  • Redegjørelse for relevans for andre
  • Plan for gjennomføring (praktiske rammer og antatt tidsbruk)
  • Ønsket beløp og redegjørelse for hvordan dette tenkes benyttet

Styret vil kreve rapport om resultatet av prosjektet og hvordan midlene er blitt benyttet. Ved bokprosjekter må kontakt med forlag dokumenteres. Det gis ikke støtte til kursdeltakelse eller skriving av oppgave i forbindelse med utdanning.

Send prosjektbeskrivelse og budsjett (max. 3 sider) til:

NFKT v/adminstrativ leder Lene Finnerud, post@kognitiv.no eller
NFKT, Furuhallvn. 8c, 3512 Hønefoss

Frist: 1.oktober 2020

Tilbake til topp