29.04.2016

Spesialist i psykoterapi

Arne Repål

Arne Repål er redaktør for NFKTs tidsskrift for kognitiv terapi. Han vil gjerne ha dine innspill.

 

Det ble nylig kommunisert fra Psykologforeningen at Fagutvalget i psykoterapi fra nå av godkjenner den 2-årige utdanningen i kognitiv terapi som fordypningsprogram til spesialiteten i psykoterapi. Det er et krav at man har fullført fellesprogrammet før man starter på videreutdanningen.

Medlem i Psykoterapiutvalget, Arne Repål, forteller at det er NFKT som har tatt initiativet til prosessen som nå har resultert i at utdanningen har blitt godkjent, men han presiserer også at hver enkelt kandidat må søke Psykologforeningen om å bli godkjent spesialist. — Kravet til veiledningstimer er høyere for spesialistgodkjenningen enn på utdanningen, men så sant man tilfredsstiller kriteriene kan man søke Spesialistutvalget og legge ved relevant dokumentasjon.

Mer informasjon kan du finne på www.psykologforeningen.no

Tilbake til topp