09.06.2021

Stadig nye kurs på trappene

Det siste året har samfunnet tilsynelatende stått stille. I NFKT har det likevel vært høy aktivitet. Blant annet har vi benyttet muligheten til å utvikle og tilby flere nye kurs.

Høsten 2021 ser ut til å bli en bra tid for kurs og fagutvikling. Ikke bare inviterer vi til Inspirasjonskonferansen 2021 i slutten av oktober, der vi faktisk skal få treffe hverandre igjen, men vi har også flere fordypningskurs på trappene.

Kognitiv terapi ved GAD

Vi starter høsten med at Leif Edward Ottesen Kennair, psykologspesialist og professor ved NTNU institutt for psykologi, holder et digitalt fordypningskurs i Kognitiv terapi ved GAD. Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring av hva GAD og bekymringsangst er, og to av de viktigste terapimodellene for å jobbe med GAD: 1) kognitiv terapi med fokus på utfordring av katastrofetenkning og avspenningsøvelser, og 2) metakognitiv terapi med fokus på endring av metatanker og avslutning av bekymring. Deretter møtes deltakerne igjen etter noen uker for å diskutere erfaringer og kliniske kasus. Dette kurset har oppstart 16. september, og du kan lese mer om det her.

Kognitiv terapi for psykosefenomener på tvers av lidelser

Det neste på kursplanen er Digitalt fordypningskurs i kognitiv terapi for psykosefenomener på tvers av lidelser, som holdes av Ivar Elvik, psykologspesialist, Avdeling Spesialpsykiatri, Akershus Universitetssykehus. Kurset vil gi en opplæring i individuelt tilpasset formuleringsbasert kognitiv atferdsterapi ved psykose. Det tas utgangspunkt i Tony Morrison sin modell for psykoser som har evidensbase for behandling av psykosesymptomer ved psykoserisiko, første-episode psykose og vedvarende schizofreni.  Det er en modell som er symptomfokusert, og ikke knyttet til konkret diagnose. Modellen har i seg elementer fra 3-bølge kognitiv terapi, inkludert meta-kognitive antagelser og mentale sikkerhetsstrategier. Den inkluderer formulering av grunnleggende leveregler og miljømessige årsaker til levereglene, som traumer og mer generelt belastende livshendelser.  Siden modellen ikke er knyttet til en spesifikk diagnose, men tar sikte på å forstå psykosefenomener uavhengig av kategorisering, er den også anvendelig for å forstå psykosefenomener i andre lidelser, som for eksempel stemmehøring eller paranoide vrangforestillinger ved dissosiative lidelser, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, PTSD eller affektive lidelser. Det vil legges vekt på en god balanse mellom undervisning og praktiske øvelser/rollespill. Målsetningen er at kandidatene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter nok til å kunne utforme individuelt tilpassede kasusformuleringer med pasienter som grunnlag for å forstå deres psykoseopplevelser og gi et utgangspunkt for videre behandling. Dette kurset har oppstart 21. september, og du kan lese mer om det her.

Terapi på Nett

Høstens tredje kurs vet vi er etterlengtet. Det er det nyutviklede kurset Terapi på Nett, med klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Marit Mørch Jacobsen, og spesialist i klinisk psykologi, Arne Repål.

Kognitiv atferdsterapi blir i økende grad tilbudt på ulike digitale plattformer. Videosamtaler, telefon, apper, veiledet internettbehandling og digital egenrapportering er tatt i bruk ved behandling av psykiske lidelser.

Dette er et kurs i anvendelse av prinsippene for KAT på digitale plattformer. Kurset går over 2 pluss 1 dager fordelt på to samlinger. Mål for kurset er at deltakerne blant annet skal få kunnskap om rollen som e-terapeut, ulike digitale verktøy og kjennskapen til disse på tvers av tjenestenivåer, veiledet internettbehandling og kommunikasjon via telefon, video eller skriftlige meldesystemer. Vi vil også ta opp temaer som hvem denne behandlingsformen egner seg for, vurdering av behandlingsforløp og organisering av digitale tjenestetilbud og nettverksbygging på tvers av tjenestenivå.

Målgruppe for kurset er helsepersonell som har en utdannelse i KAT fra før av, raskt kan ta i bruk digitale verktøy, og som er motivert for å tilby slik behandling. Første samling går over to dager og det legges opp til fysisk fremmøte. Samlingen vil være en kombinasjon av undervisning og ferdighetstrening. Andre samling går over en dag, og vil holdes digitalt. Dette kurset har oppstart 21. oktober i Trondheim, og du kan lese mer om det her.

Tilbake til topp