20.12.2019

Takker for seg som kursledere

For 11 år siden startet Sverre Lundevall og Bente Aschim som kursledere i årskurset «Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis». Når de nå gir stafettpinnen videre, føler de seg trygge på at utdanningen vil fortsette på beste vis.

– Selv tok vi den to-årige utdanningen i kognitiv terapi for leger og psykologer, men følte at vi ønsket oss noe som var mer spesifikt for allmennpraktikeren, forklarer Bente Aschim. – Derfor tok vi initiativ til en komite, sammen med blant annet psykiater og tidligere styreleder i NFKT, Egil Martinsen, for å utvikle et slikt program. Siden har vi vært kursledere for dette kurset hvert eneste år.

For allmennpraktikerens hverdag

I løpet av 11 kurs i Oslo, og to i Trondheim med andre kursledere, men over samme mal, har nå rundt 400 allmennleger fått bedre kunnskap om det å bruke kognitiv terapi i praksisen gjennom denne utdanningen. Kurset har vært en suksess, og selv har de noen tanker om hvorfor. – Det ene tror jeg er fordi vi, som begge er spesialister i allmennmedisin, er tilstede hele tiden, mener Sverre Lundevall som på samme måte som Aschim, også jobber i Legeforeningen. To av samlingene holder duoen selv, mens ved de tre andre, har de eksterne innledere, men de er selv alltid til stede. – Det er noe med at vi kjenner hverdagen til allmennlegene. Det vil aldri for eksempel en sykehusspesialist kunne sette seg helt og fullt inn i, uansett hvor gode de måtte være faglig sett.

Aktivt kurs

– En annen ting vi har gjort som har vist seg svært nyttig, har vært å bruke god tid på presentasjoner på den første samlingen, påpeker Aschim. – Det at gruppen, som pleier å være på rundt 35 deltakere, blir godt kjent, skaper den nødvendige tryggheten til at man kan øve og dele. – Vi har også lagt opp til en aktiv vekselbruk på samlingene, skyter Lundevall inn. – Vi har korte teorisesjoner, etterfulgt av demonstrasjoner i form av dialog eller video, og så får de prøve selv i praksis, og deretter utveksle erfaringer. Til sammen blir det en variert og praktisk rettet kursform, men det krever en vesentlig egeninnsats fra kandidatene, understreker de begge.

En god verktøykasse

Helt siden de selv tok kognitiv utdannelse, og senere veilederutdanning i kognitiv terapi, har Lundevall og Aschim brent for å bidra til at dagens allmennleger skal få ta del i kunnskapen. – I førstelinjetjenesten har vi mange pasienter med lette eller moderate psykiske lidelser, men vi kan ikke sende alle videre til spesialhelsetjenesten. Det er en av grunnene til at vi trenger verktøy for å håndtere mange av disse samtalene selv. I tillegg kommer alle de som ikke har psykiske lidelser, men som gjennomlever sorg, må forholde seg til alvorlige somatiske diagnoser, har en tøff periode i livet eller andre omstendigheter. Da er det veldig nyttig å kunne metoder som gir deg mulighet til å strukturere samtalene, påpeker Aschim. – Det vi ser er da også at en stor andel av de fastlegene som har lært disse teknikkene ofte får bruk for det i hverdagen sin. Selv om de ikke nødvendigvis legger opp til hele «terapiløp», bruker de ofte elementer fra verktøykassa de har etter å ha gått et slikt kurs. – I kognitiv terapi legger man jo også opp til å dele ansvaret med pasienten, og det er det nok mange leger som ser på som en lettelse, mener Lundevall. – Vi har jo ikke alle svarene, og det trenger vi ikke heller. Å ha metoder som for eksempel sokratiske samtaler, tilsier at egenskaper som å være nysgjerrig og lyttende er minst like viktig som å sitte med fasiten. Vi må lytte til de svarene pasienten selv har om sin egen situasjon for tiden.

Takker for seg

Nå er Bente Aschim og Sverre Lundevall ferdige med sin siste runde som kursledere for «kognitiv terapi for leger i allmennpraksis», men kurset går sin gang videre. Med allmennlegene Kari Ersland og Henrik Høberg som nye kursledere, føler Aschim og Lundevall seg trygge på at kurset er i de beste hender, også i fortsettelsen.

Tilbake til topp