23.09.2019

Terapi enkelt forklart

Solveig Kristjansdottir og hennes kollega syntes at islandske ungdom fikk altfor lite informasjon om hvordan de kan få hjelp om de har det tungt. Det gjorde de noe med, og nå kommer det også norsk ungdom til gode.

Solveig Kristjansdottir er klinisk psykolog for barn og ungdom, og jobber i førstelinjeomsorgen på Island. Her opplevde hun stadig at ungdommene ikke hadde nok informasjon når det gjaldt hvordan man skulle forholde seg hvis man var engstelige eller slet med tunge tanker. – Min kollega Alda Ingibergsdottir og jeg, fant ut at vi ønsket en måte å enkelt kommunisere til mange ungdommer at det ikke er uvanlig å slite med vonde tanker og følelser, og at det er mulig å få hjelp. Vi ønsket rett og slett å bygge ned stigma, og senke terskelen for å be om hjelp.

Gikk til filmen

Som sagt så gjort. De to damene tok kontakt med et animasjonsfirma, og fikk med seg en av Islands mest kjente komikere som innleser, og satte i gang med å lage en film som på enkelt og levende vis forklarer at man kan få hjelp om man har vonde tanker og følelser, og litt om hva terapi innebærer. Nå er den vist for alle landets 15-åringer, og har blitt veldig godt mottatt. – Vi bruker også filmen på kurs som helsetjenesten holder for ungdommer, og vi viser den i første time i et behandlingsløp, forklarer Kristjansdottir. – Tidligere brukte vi tilsvarende type filmer på engelsk, men opplevde at det ikke fikk samme nærheten og relevansen for ungdommene.

Nå også på norsk

Å lage en animasjonsfilm er en omfattende og dyr prosess, og Kristjansdottir mente at flere burde få dra nytte av den jobben de har gjort. Det syntes NFKT var en god idé, og gikk inn med midler for å få oversatt filmen til norsk. Nå er den klar, med skuespiller Kjersti Elvik som norsk oppleser.

Det kommer mer

Suksessen med den islandske filmen ga mersmak, og teamet bak har nå også laget en film om angst, og en annen om mindfullness, der det blant annet er lagt opp til en øvelse om å lytte på lydene i omgivelsene. Disse filmene har også fått positive tilbakemeldinger på Island, og teamet jobber derfor videre. – Vi holder nå på med enda en mindfulnessfilm, og en om atferdsaktivering ved depresjon, i tillegg til en om eksponeringsterapi ved angst. Alle filmene skal brukes i skolen, i tillegg til at de legges ut på en egen hjemmeside og på youtube for å være lett tilgjengelig både for ungdommene, foreldre, helsearbeidere og lærere.

Foreløpig er det bare den første filmen som er oversatt til norsk. Den er lagt ut på NFKT sin nettside, og du kan se den her.

Tilbake til topp