28.06.2024

Tettpakket jubileumskonferanse

Foto: Anine Finnerud

I år er det 30 år siden NFKT ble startet, og det må selvfølgelig feires på både den ene og den andre måten. 14. juni var det endelig tid for den store jubileumskonferansen.

Gjennom hele jubileumsåret har det kommet små drypp av feiring i form av gratis webinarer for medlemmene våre, men den 14. juni inntok foreningen storstua på Litteraturhuset i Oslo for å feire seg selv med en tettpakket jubileumskonferanse. Konferansen ble fulltegnet bare et par dager etter at den ble annonsert, så forventningen var høy.

Arbeidet med programmet har foregått over lang tid, og har hatt som mål å se både bakover til starten, fremover mot fremtiden, og ikke minst utover, på den store bredden innenfor faget vårt. Dagen og bidragsyterne ble holdt godt i tømmene av Klara Øverland.

Programmet startet, som seg hør og bør, med begynnelsen, da Tore Stiles og Hans Nordahl mimret tilbake til oppstarten av foreningen i 1994, før Kristin Martinsen tok oss med på en statusoppdatering når det gjelder kognitiv atferdsterapi i arbeidet med barn og unge i BUP. Før lunsj fikk vi også med oss Torkil Berge som snakket om sammenhengen mellom arbeid og psykisk helse i kognitiv atferdsterapi, og Marit Mørch Jacobsen som oppsummerte rundt erfaringene vi har gjort oss så langt når det gjelder Rask psykisk helsehjelp.

Etter lunsj fikk vi høre noen tanker om kognitiv atferdsterapi på fastlegekontoret fra, Jonas Carsten Jeppesen. Deretter ledet Arne Repål en paneldiskusjon om hvilke forutsetninger som må være på plass for at kognitiv atferdsterapi skal kunne implementeres på en god måte og bli en del av hvordan vi jobber med pasientene til daglig. Med seg i panelet hadde han fått Torkil Berge, Karina Egeland, Åshild Tellefsen Håland, Tine Jensen og Marit Mørch Jacobsen. Etter det fulgte en rundebordsamtale om forskjeller og likheter mellom KAT, ACT, skjematerapi og metakognitiv terapi, før Knut Stubben brakte inn det enormt viktige brukerperspektivet. Mot slutten av dagen så vi mot fremtiden. Først gjennom temaet som alltid tiltrekker seg mye interesse; kognitiv atferdsterapi på digitale plattformer, før vi avsluttet med å se på kognitiv atferdsterapi i et fremtidsperspektiv sammen med henholdsvis leder og nestleder i styret i NFKT; Annelise Fredriksen og Jon Fauskanger Bjåstad.

Glade ansikter og gode samtaler tyder på at programmet og anledningen ble tatt godt imot blant de rundt 150 deltakerne som var til stede på Litteraturhuset denne sommerdagen. Nå er jubileumskonferansen over, men vi fortsetter feiringen gjennom året. Flere gratis medlemswebinarer og en jubileumsbok er på trappene, så følg med!

 

Tilbake til topp