31.10.2023

Tog steget – ble kursleder

NFKT trenger stadig gode kursledere til utdanningene sine. Den nyeste i rekken er Maja Lind fra Trondheim, som nå er kursleder på Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1.

Det var ikke gitt at Maja Lind skulle stå foran en klasse og være kursleder. – Jeg har brukt mesteparten av livet på å dukke unna for situasjoner der jeg må stikke meg frem, ler hun. Så hvordan endte hun da opp med å stortrives forrest i klasserommet?

Godt skolert

Maja Lind jobber til daglig som terapeut, kursleder og gruppeleder i Rask Psykisk Helsehjelp i Trondheim kommune. Tidligere arbeidet hun imidlertid med pasienter med tyngre og mer langvarig problematikk, og det var da hennes reise inn i kognitiv terapi startet. – I den settingen savnet jeg en metode å jobbe etter. Jeg begynte å lese om kognitiv terapi og hørte andre kollegaer som allerede hadde tatt utdanningen fortelle. Det hun hørte, tiltalte henne. – Jeg liker at det er ryddig og intuitivt, og at det er hverdagsnært og uhøytidelig. Derfor startet jeg på trinn 1 i 2016. Siden har det blitt mer utdanning. – Da jeg hørte at vi skulle starte opp RPH i Trondheim hadde jeg lyst til å jobbe med det, så da ble det RPH-utdanningen. Der var det noe repetisjon og noe nytt i forhold til trinn 1, så det var egentlig en godt komplementerende utdanning.

Stadig nye utfordringer

Det var i RPH at Lind skulle oppdage at hun hadde en interesse for å også lære bort kunnskapen hun satt på. Da de skulle sette opp introkurs på RPH kjente hun til sin overraskelse at hun hadde lyst til å holde kurset, så da gjorde hun det. Siden tok Lind veilederutdanningen, og der hoppet hun på en annen utfordring. – Jeg ble med og holdt ferdighetstrening sammen med Peter Prescott, og det var veldig lærerikt, nikker hun.

Godt forberedt

Det burde med andre ord kanskje ikke kommet som noen overraskelse da Lind ble spurt om å være kursleder for trinn 1. – Jeg måtte nok likevel tenke meg om litt, da, ja, ler hun. – Jeg hadde jo aldri vært i nærheten av å ha ansvaret for en hel utdanning med flere samlinger, men jeg tenkte at jeg kunne vel alltids få til det også. Hun brukte ganske mye tid på å forberede presentasjoner og samlinger. Gikk gjennom oppdatert pensum, stilte spørsmål og deltok aktivt i nettverket foreningen har for kursledere. – Det var veldig lærerikt i seg selv. I tillegg er det spennende å få bruke kreativiteten når det gjelder å forberede undervisningen. Finne relevante eksempler og utvikle det jeg håper skal være lettfattelige måter å presentere stoffet på.

Fin klasse

Det var ikke fritt for at Lind kjente på noen nerver kvelden før første samling, men angret gjorde hun ikke. – Nei, jeg har ikke angret. Det har vært veldig lærerikt og spennende så langt. Og da jeg hadde første samling på utdanningen i Ålesund, viste det seg å være en fin klasse. Hun beskriver det som en gruppe med aktive deltakere som stilte spørsmål og deltok i diskusjoner og rollespill.

Gjør det gjerne igjen

Så langt har Lind gjennomført to samlinger og setter pris på dialogen i form av tilbakemeldinger og lærdom fra deltakerne. Hun tenker at det også gir muligheten til å justere og spisse presentasjonsmaterialet. Opplevelsen så langt har gitt mersmak, og kurslederrollen er noen hun gjerne inntar igjen.

 

 

Tilbake til topp