06.12.2017

Tre rollespilte konsultasjoner

Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad arbeider med pasienter med somatiske sykdommer som kan gi langvarige smerter og utmattelse, konsentrasjonsproblemer og energitappende og hemmende tankemønstre. I møte med pasientene brukes kognitiv terapi der terapeuten tar en aktiv og spørrende rolle.

Berge og Fjerstad holder kurs for allmennleger og andre terapeuter. I kursene illustrerer de sine metoder i rollespill der den ene spiller terapeut og den andre pasient. Vi har filmet tre slike konsultasjoner. Hver konsultasjon vises i to versjoner, en sammenhengende versjon, og en med innlagte kommentarer.

Filmene kan benyttes som et hjelpemiddel for læring og ferdighetstrening på kurs og i veilednings- og læringsgrupper.

Karsten – Langvarige ryggsmerter. Tilpasset psykoedukasjon hjelper pasienten til å forstå smertene slik at de lettere kan gis passe mye oppmerksomhet

Jostein – Kartlegging ved mental utmattelse. ABCD-skjema kan bidra til en konstruktiv indre dialog i rehabilitering av sykdom og skade

Frøydis – Hemmende kvernetanker. Grubling over fortiden og bekymringer for fremtiden gjør det vanskeligere å mestre sykdom her og nå.

 

Regi og mellomtekster; spesialister i allmennmedisin, Bente Aschim og Sverre Lundevall
Foto og redigering; Peter von Tangen-Jordan No Fear TV Production

 

Tilbake til topp