30.10.2018

Undervisningsleder i NFKT

Til sommeren går vår undervisningsleder, Eli Tønseth, dessverre av med pensjon. Hennes stilling utlyses dermed over nyttår, men allerede nå kan du lese litt om denne spennende muligheten.

Stillingen som undervisningsleder i NFKT er en ansvarsfull stilling med stor mulighet til å påvirke utdanningstilbudet til foreningen. Det er en stilling som gir stor fleksibilitet, både hva gjelder arbeidstid og sted. Det har så langt vært en 50 % stilling, noe som gjør den ideell å kombinere med for eksempel klinisk arbeid.

– Som undervisningsleder i NFKT jobber man med studieplaner for utdanningene, kvalitetsutvikling, og gode systemer for informasjon til, og oppfølging av undervisere, veiledere, og ikke minst kandidatene i utdanningen, sier leder i NFKT, Torkil Berge. – I tillegg er man sentral ved utvikling av kurstilbud i tråd med brukernes behov, og utviklingen av kognitiv terapi som fagfelt.

For å kunne levere oppdaterte utdanninger er NFKT avhengig av å ha både gode systemer for evaluering av utdanningene, og noen som sørger for å følge med på behovene fra de ulike profesjonsforeningene. – Nettopp derfor er det viktig at vi tar oss god tid til å finne den riktige personen til denne stillingen, fortsetter Berge. – Likevel er vi opptatt av at vi skal få en god overlappingsperiode med Eli Tønseth før hun forlater stillingen, sånn at den nye undervisningslederen skal få god starthjelp av Tønseths lange erfaring som undervisningsleder, og dermed også som leder av undervisningsutvalget til NFKT.

Høres dette ut som en stilling som kan være interessant for deg? Følg med når utlysningen kommer utpå nyåret. For spørsmål om stillingen kan du kontakte administrativ leder, Lene Finnerud på post@kognitiv.no.

Tilbake til topp