Tilpasset utdanning for attføringsbedrift

Avdelingsleder Kristian Leines: Vi ønsket en felles forståelse og en felles retning

Det startet med at jeg sammen med en annen avdelingsleder selv tok utdanning i kognitiv atferdsterapi. Vi var på jakt etter en metode som hadde god dokumentasjon og som hadde legitimitet i helsevesenet. Vi ønsket at avdelingen ble tilført et felles språk og en felles fagretning. Vi så fort at kognitiv atferdsterapi var det vi lette etter. Dessuten kunne den lett kombineres med metoden «Supported Employment». Vi har stor tro på en integrert tilnærming til arbeid og psykisk helse, der jobbkonsulenten kombinerer de to rollene, og har sett at det gir gode resultater.

I alt 15 av våre egne ansatte tok den skreddersydde utdanningen, og i tillegg inviterte vi inn noen utenfra. Samtidig hadde vi også internundervisning for alle 50 ansatte, for å sikre en tydelig felles plattform. Evalueringene var svært gode. Våre ansatte opplever å ha nyttige redskaper de kan bruke, og at de har fått en kunnskap i bunn som hjelper dem å bistå til arbeidsinkludering i vanskelige saker. Kunnskapen gir trygghet i rollen.

Tilbake til topp