Takster og honorarer

Det foreligger justerte takster for undervisning og veiledning, bestemt av styret i NFKT.

 

 

Forelesning og ferdighetstrening (45 min) gjelder for leger og psykologer fra 1. februar 2024 kr 1850,-
Forelesning og ferdighetstrening (45 min) andre profesjoner kr 1650,-
Forelesning (45 min) erfaringsformidlere kr 1650,-
Forelesning og ferdighetstrening (45 min) 2 undervisere/ferdighetstrenere sammen Honoraret deles på 2 hvis ikke annet er avtalt.
Veiledning pr. 45 min. (regnes som en time) for kull startet opp før 1. august 2024 kr 1250,-
Veiledning pr. 45 min. (regnes som en time) for kull startet opp etter 1. august 2024 kr 1300,-
Gjennomgang av video (pr stk) kr 900,-
Skriftlig vurdering og tilbakemelding på video (pr stk) (Gjelder kun trinn 1) kr 1000,-
Kurslederhonorar (alle videreutdanninger bortsett fra trinn 1) kr 15000,-

Oppdragstakere hos NFKT har ikke anledning til å kreve høyere honorar.  Når det gjelder takster for beregning av reisegodtgjørelse så følges Statens takster med unntak av diett.

Diett: kr 500,- pr. dag med undervisning/ferdighetstrening dersom overnatting (eks. 2-dagers samling = kr 1000,- totalt).

 

Revidert 30. januar 2024

 

 

Tilbake til topp