Takster og honorarer

Det foreligger justerte takster bestemt av NFKT for undervisning og veiledning
(revidert 1.1.2020)

Forelesning (45 min)kr 1650,-
Veiledning pr. 45 min. (regnes som en time)kr 1250,-
Gjennomgang av video (pr stk)kr 900,-
Skriftlig vurdering og tilbakemelding på video (pr stk) (Gjelder kun trinn 1)kr 1000,-
Ferdighetstrening (1 ferdighetstrener, pr time)kr 1650,-
Ferdighetstrening (2 ferdighetstrenere, pr time)kr 1250,-
Kurslederhonorar (alle videreutdanninger bortsett fra trinn 1)kr 15000,-

Kursleder/veileder har ikke anledning til å kreve høyere honorar.
Veiledningsgrupper startet før 1.1.2020: kr 1200 pr. veiledningstime.

Tilbake til topp