Takster og honorarer

Det foreligger justerte takster bestemt av NFKT for undervisning og veiledning

Forelesning (45 min) kr 1600,-
Veiledning pr. 45 min. (regnes som en time) kr 1200,-
Gjennomgang av video (pr stk) kr 900,-
Skriftlig vurdering og tilbakemelding på video (pr stk) kr 1000,-
Ferdighetstrening (1 ferdighetstrener, pr time) kr 1600,-
Ferdighetstrening (2 ferdighetstrenere, pr time) kr 1200,-
Kurslederhonorar (alle videreutdanninger bortsett fra trinn 1) kr 15000,-

Kursleder/veileder har ikke anledning til å kreve høyere honorar.

Tilbake til topp