Sinneproblemer

Sinne kan være en funksjonell og nyttig følelse, som blir et problem når følelsen kommer ut av kontroll og arter seg som verbal eller fysisk utagering og voldelig atferd. Sinneproblemer kan ofte knyttes til psykiske lidelser, men har ingen selvstendig diagnostisk kategori. Her finner du terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av sinneproblemer.

Behandlingshåndbok (Brøset-modellen)

Individuell arbeidsbok for kursdeltaker på kurs i sinnemestring. Dette er en behandlingshåndbok, hvor den kognitive modellen står sentralt for forståelse av og tiltak ved utøvelse av aggresjon og vold i nære relasjoner.

LAST NED PDF-NOTAT

Tilbake til topp