Søvnproblemer

Søvnløshet, eller insomni, er den vanligste søvnforstyrrelsen. Søvnvanskene varierer og noen sliter mest med innsovningen, andre med urolig nattesøvn. Her finner du ulike terapeutiske hjelpemidler og kartleggingsskjemaer i behandlingen av søvnproblemer.

Bergen Insomnia Scale

Baserer seg på inklusjonskriteriene for insomni i DSM-IV og kriterier brukt i klinisk praksis. Insomni (skårer på 3 eller mer på et av leddene 1–4 og skårer på 3 eller mer på et av leddene 5–6) vs. ikke-insomni (skårer på 2 eller lavere på alle leddene 1–4 eller skårer på 2 eller lavere på alle leddene 5–6).

LAST NED PDF-NOTAT

Insomnia Severity Index

Skjema som kartlegger insomnisymptomer. Kutteskår: 0–7 indikerer ingen klinisk signifikant insomni; 8–14 indikerer subterskel insomni; 15–21 indikerer klinisk insomni (moderat); 22–28 indikerer klinisk insomni (alvorlig)

LAST NED PDF-NOTAT

Sleep Hygiene Index

Kartlegger hvordan pasienten forholder seg til ulike råd om søvnhygiene.

LAST NED PDF-NOTAT

Søvndagbok

Viktig og nyttig skjema i utredning og oppfølging av alle typer søvnproblemer. Skjemaet kartlegger søvnvaner og søvnmengde. Hver morgen noterer pasienten i hver kolonne svarene på spørsmålene som inngår der, soving på dagtid, leggetid, innsovningstid, nattlige oppvåkninger, oppvåkningstidspunkt, dagtidsfungering og søvnkvalitet.

LAST NED PDF-NOTAT

Nightmare Frequency Questionnaire

Spørreskjema som kartlegger hyppighet av mareritt og ubehagelige drømmer.

LAST NED PDF-NOTAT

Nightmare Distress Questionnaire

Spørreskjema som kartlegger opplevd ubehag forbundet med mareritt.

LAST NED PDF-NOTAT

Global Sleep Assessement Questionnaire

Et kort og generelt mål på ulike søvnsykdommer.

Dokumentet vil snart bli tilgjengelig for nedlasting!

Tilbake til topp