Kognitiv atferdsterapi for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten

Denne utdanningen er for deg som er helsesykepleier og jobber minimum 40% i skolehelsetjenesten (grunnskole og videregående skole). Utdanningen gir en innføring i hvordan du kan anvende kunnskaper og metoder fra kognitiv atferdsterapi i helsefremmende og oppfølgende arbeid for barn og ungdom med psykiske plager.

Utdanningen tar utgangspunkt i ulike problemstillinger som du som helsesykepleier møter i ditt daglige arbeid. Sentrale temaer er engstelige barn, triste barn, selvfølelse, spiseforstyrrelse, skolevegring og sosial angst.

Gjennom studiet får du kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi. Du tilegner deg samtaleverktøy og praktiske hjelpetiltak for de hyppigst forekommende problemene som helsesykepleiere møter. Tiltakene tilpasses barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå, og det legges vekt på samarbeid med foreldre og andre aktører rundt barnet.

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, anvendes både i det psykiske og somatiske helsetilbudet, og på andre områder som for eksempel arbeidspsykologi, stressmestring og idrettspsykologi. Prinsippene anvendes i hele behandlingskjeden – som forebygging, i skole- og allmennhelsetjenester og i poliklinisk oppfølging.

Innhold:
Samling 1: Innføring i grunnleggende kognitiv atferdsterapi m/ferdighetstrening.
Samling 2: Innføring i grunnleggende kognitiv atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi med barn/ungdom og foreldreinvolvering.
Samling 3: Kognitiv atferdsterapi med engstelige barn og ungdom m/ferdighetstrening.
Samling 4: Kognitiv atferdsterapi – gruppe.  Triste og engstelige barn. Kognitiv atferdsterapi ved nedstemthet/depresjon hos ungdom. Ferdighetstrening.
Samling 5: Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst.  Bekymringsfullt skolefravær. Ferdighetstrening.
Samling 6: Kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser hos barn og unge.  Styrking av selvfølelse hos ungdom. Oppsummering, repetisjon, evaluering og avslutning.
Totalt 128 timer undervisning og 30 timer veiledning.

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Godkjenning

Sykepleierforbundet:  godkjent som meritterende med totalt 30 timer.  Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Studieplan

Deltakerne får tilgang til studieplan m/pensumliste i Canvas.

Antall semestre
3 semestre
Pris
21600,-

Det faktureres med kr 7 200,- pr. semester. I tillegg kommer utgifter til 30 timer veiledning, ca kr 8 500,- (avhengig av antall deltakere i veiledningsgruppen). Reise- og oppholdsutgifter for veiledere belastes kandidatene. Veileder fakturerer kandidatene direkte. Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Opptakskrav til denne utdanningen er gjennomført helsesykepleierutdanning og minimum 1 års erfaring fra skolehelsetjeneste. Deltaker må være i minimum 40% stilling i skolehelsetjenesten gjennom hele utdanningen.
Hvis dette kriteriet faller bort underveis i utdanningen pga endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Deltakerne får tilgang til studieplan m/pensumliste i Canvas.

Program Lillestrøm 2024

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål

 

Fortløpende påmelding.
Begrenset antall plasser.

Oppstart av utdanningen

Sted
Planlagt oppstart
Lillestrøm (lukket gruppe)(845)
16.oktober 2024
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp