Kognitiv idrettspsykologi

Norsk Forening for Kognitiv Terapi arrangerer i samarbeid med Olympiatoppen en toårig videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi. I kognitiv idrettspsykologi benyttes prinsipper fra den kognitive tilnærmingen i prestasjonsutvikling, både individuelt og i grupper og team.

Utdanningen er for deg som har master i idrettspsykologi eller master i psykologi, er psykolog eller lege. Fysioterapeuter med master i idrettsfysioterapi eller med toårig spesialisering i idrettsfysioterapi kan også ha nytte av denne utdanningen. Deltakere med annen helsefaglig utdanning tilsvarende masternivå kan vurderes individuelt.

I denne videreutdanningen lærer du om hvordan man kan utvikle ulike mentale ferdigheter. Temaer som stressmestring og spenningsregulering, styrking av selvtillit og selvfølelse, fokus- og oppmerksomhetstrening, motivasjonsfremming og teamutvikling inngår i utdanningen. I tillegg vil du lære mer om forebygging og behandling av søvnvansker, spiseforstyrrelser, depresjon og angstlidelser, vedvarende smerter og utmattelse/utbrenthet. Det vil også legges vekt på rehabilitering etter skader og hvordan man kan bistå utøvere som er skadet på en best mulig måte.

Kognitive endringsmetoder er sentrale gjennom utdannelsen. Dette er evidensbaserte metoder for endring, som er strukturerte og konkrete, målrettete, aktive og pedagogiske. Tilnærmingen har i mange år vært sentral innenfor idrettspsykologi, både nasjonalt og internasjonalt. Metoden benyttes i helsefremming og forebygging, i programmer for stressmestring, og som veiledet selvhjelp og behandling ved psykiske plager og psykiske lidelser. Dessuten benyttes den som et supplement i rehabilitering ved somatisk sykdom, og for vedvarende smerter, utmattelse og søvnproblemer.

Kognitiv idrettspsykologi er også opptatt av hvordan man kan bruke den kognitive tilnærmingen ved annet endringsarbeid knyttet til fysisk aktivitet og trening. Utdanningen gir god kompetanse og forståelse for hvordan du kan jobbe med utøvere i toppidrett og annen konkurranseidrett, og med personer som ønsker å øke sitt fysiske aktivitetsnivå. Tilnærmingen kan dessuten brukes på andre prestasjonsarenaer. Utøvende kunstnere innenfor dans, film og teater, samt ledere og andre innenfor næringslivet som er opptatt av prestasjonsutvikling, kan være aktuelle målgrupper. I tillegg legger utdanningen vekt på utvalgte kliniske problemområder som er særlig relevante innenfor ulike prestasjonsarenaer.

 

Kognitiv idrettspsykologi
Innhold:
Samling 1: Kognitiv tilnærming – grunnleggende begreper og metoder (2 dager)
Samling 2: Kognitiv terapi i et idretts- og prestasjonsperspektiv (2 dager)
Samling 3: Psykisk helse i toppidrett m/ferdighetstrening (3 dager)
Samling 4: Spiseforstyrrelser / Søvnproblemer (2 dager)
Samling 5: Doping og avhengighetsproblematikk / Smerter /Ferdighetstrening (3 dager)
Samling 6: Utbrenthet og utmattelse hos utøvere og trenere / Rehabilitering ved idrettsskader (2 dager)
Samling 7: Grunnleggende stressteori, CATS / Mindfullness / Ferdighetstrening (3 dager)
Samling 8: Motivasjon og atferdsendring / Selvtillit. Konsentrasjon og spenningsregulering / Ferdighetstrening (3 dager)
Samling 9: Teamutvikling.  Trener/utøver-relasjon (2 dager)
Samling 10: Oppsummering, eksamensforberedelse og eksamen (2 dager)

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Godkjenning

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisningsdagene og 100 % deltakelse på ferdighetstrening og veiledning samt bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Legeforeningen: Allmennmedisin – godkjennes med 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kognitiv terapi til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tileggstakst). Fysikalsk medisin og rehabilitering – godkjennes med 160 timer for spesialistenes etterutdanning. Psykiatri – godkjennes med 160 timer for spesialistenes etterutdanning.
Fysioterapeutforbundet: Er ikke forhåndsgodkjent.  Kan allikevel være tellende dersom det er relevant for spesialiteten når medlemmet søker om fornyet godkjenning.
Psykologforeningen: Godkjennes som vedlikeholdsaktivitet for spesialistene med 72 timer (2023-2025).

 

Studieplan

Studieplanen er under revisjon.

Antall semestre
4 semestre
Pris
37600,-

Det faktureres med kr 9400,- per semester. I tillegg kommer veiledningsutgifter på ca kr 10 000,- (totalt).
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Søkere til utdanningen må ha embetseksamen som lege eller psykolog, master i idrettspsykologi/psykologi eller fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi/2-årig spesialisering i idrettsfysioterapi.
Deltakere med annen relevant 5-årig helsefaglig utdanning kan vurderes individuelt.
Under utdanning anbefales det at søker jobber med rådgivning av idrettsutøvere eller andre grupper utdanningen retter seg mot. Dersom dette ikke er søkers daglige virke er det en forutsetning for opptak til utdanning at søker rekrutterer minst en utøver å jobbe med. Hvis dette kriteriet faller bort underveis i utdanning pga av endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Program Oslo 2023-2025 

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål 

 

Fortløpende påmelding.
Begrenset antall plasser.

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp