Kognitiv idrettspsykologi

I kognitiv idrettspsykologi benyttes prinsipper fra en kognitiv tilnærming i mental og fysisk trening. Målgruppe er utøvere innenfor toppidrett og annen konkurranseidrett, og personer innenfor breddeidretten som ønsker og trenger å øke sitt fysiske aktivitetsnivå. Tilnærmingen er også egnet på andre prestasjonsarenaer, som utøvende kunst, for eksempel ballett, opera og teater, og næringsliv.

Utdanningen er for deg som er psykolog, lege og fysioterapeuter med master i idrettsfysioterapi eller med toårig spesialisering i idrettsfysioterapi, og for deg som har bakgrunn som master i idrettspsykologi eller master i psykologi. Deltakere med annen helsefaglig utdanning kan vurderes individuelt.

Du får opplæring i temaer som mental trening, stressmestring, psykologisk førstehjelp, styrking av selvtillit, konsentrasjon og evne til spenningsregulering, og forebygging av spiseforstyrrelser, vedvarende smerter, utmattelse og søvnproblemer.

Den kognitive atferdsterapeutiske tilnærmingen er generelt en evidensbasert metode for endring, som er strukturert og konkret, målrettet, aktiv og pedagogisk. Tilnærmingen har i mange år vært sentral innenfor idrettspsykologi, både i det nasjonale og internasjonale fagmiljøet. Metoden benyttes dessuten generelt i helsefremming og forebygging, i programmer for stressmestring, og som veiledet selvhjelp og behandling ved psykiske plager og psykiske lidelser. Dessuten benyttes den som et supplement i rehabilitering ved langvarig somatisk sykdom, og for vedvarende smerter, utmattelse og søvnproblemer.

Gjennom utdanningen i kognitiv idrettspsykologi lærer du å ta utgangspunkt i analyser av utøverens opplevde utfordringer og funksjon. Du får trening i bruk av kognitive og atferdsmessige teknikker, utprøvd gjennom systematisk forskning, der du i samarbeid med utøveren søker å endre hemmende atferd og tenkemåter. Sentralt står mental trening, motivasjonsfremming, ressursorientering og tiltak ved prestasjonsangst, urimelig selvkritikk og negative og hemmende tenkemåter.

Du får en innføring i teoretisk forståelse og metodiske verktøy for å fremme helse, velvære og personlig utvikling i idrett og fysisk aktivitet. Du får nyttige verktøy for å forebygge og redusere negative effekter på helse og livskvalitet. Via opplæringen skaffer du deg en solid bakgrunn for å bistå med endring av atferd og tenkemåter hos utøvere, mosjonister, trenere og ledere innenfor idrett og fysisk aktivitet.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få utvidet eksamenstid. Eksamen består av kasusbeskrivelser med tilhørende oppgaver, som alle må besvares. Dersom kandidaten ikke består første gang, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til.

Godkjenning

Godkjent diplom fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisningsdagene og 100 % deltakelse på ferdighetstrening og veiledning samt bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Legeforeningen: Allmennmedisin – godkjennes med 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kognitiv terapi til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Fysikalsk medisin og rehabilitering – godkjennes med 160 timer for spesialistenes etterutdanning. Psykiatri – godkjennes med 160 timer for spesialistenes etterutdanning. Fysioterapeutforbundet: Er ikke forhåndsgodkjent.  Kan allikevel være tellende dersom det er relevant for spesialiteten når medlemmet søker om fornyet godkjenning. Psykologforeningen: Godkjennes som vedlikeholdsaktivitet for spesialistene.  

 

Studieplan

Les studieplanen her.

Antall semestre
4 semestre
Pris
36000,-

Det faktureres med kr 9 000,- per semester. I tillegg kommer veiledningsutgifter på ca kr 10 000,- (totalt).
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Søkere til utdanningen må ha embetseksamen som lege eller psykolog, master i idrettspsykologi/psykologi eller fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi/2-årig spesialisering i idrettsfysioterapi.
Deltakere med annen relevant 5-årig helsefaglig utdanning kan vurderes individuelt.
Under utdanning anbefales det at søker jobber med rådgivning av idrettsutøvere eller andre grupper utdanningen retter seg mot. Dersom dette ikke er søkers daglige virke er det en forutsetning for opptak til utdanning at søker rekrutterer minst en utøver å jobbe med. Hvis dette kriteriet faller bort underveis i utdanning pga av endrede arbeidsoppgaver, permisjon o.a, må utdanningen søkes utsatt.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Les studieplanen her.
Program Oslo 2021-2023
Program Oslo 2023-2025 

Kontakt

PÅMELDINGSFRIST: 4 UKER FØR OPPSTART

Oppstart av utdanningen

Sted
Planlagt oppstart
Oslo
18.september 2023
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp