Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis

Mange allmennleger forteller at denne spesialtilpassede utdanningen har hjulpet dem til å endre sin legerolle. De blir i større grad den aktive samtalepartner som ikke bare lytter, men også gir pasienten ansvar for å beskrive og forklare nærmere, og å gjøre hjemmeoppgaver. Det er til hjelp for pasienten, og gir legen selv mestringsopplevelser og økt arbeidsglede.

Kurset går over ca. ett år og består av fem kurssamlinger og fire-fem veiledningsmøter i smågrupper der deltakerne viser egne videoopptak av konsultasjonssamtaler. I tillegg kommer selvstudier av anbefalt litteratur. Kurset er et samarbeid mellom NFA (Norsk forening for allmennmedisin) og NFKT.  Veiledningsgrupper med 4-5 deltakere ledes av godkjente veiledere i kognitiv terapi, og møtes mellom samlingene.

Ved spørsmål om selve kurset:
Send e-post til Kari Ersland eller Henrik Høberg
Kursledere: Allmennlegene Kari Ersland og Henrik Høberg

Kognitiv terapi gir deg som allmennlege gode verktøy i behandling av lettere lidelser som angst og depresjon. Pasienter med langvarige somatiske plager, og smerter, søvnproblemer og utmattelse, og pasienter i vanskelige livssituasjoner vil også ofte ha stor nytte av slike samtaler.

Du vil få trening i hvordan du kan komme i gang med å anvende en kognitiv tilnærming i din allmennpraksis. Metoden bygger på en god allianse, og er strukturert, avgrenset og forutsetter pasientmedvirkning i form av hjemmeoppgaver. Teknikkene kan brukes i de fleste konsultasjoner og er også til nytte for å avklare egen legerolle og avgrense ansvar i forhold til pasienter. Et allmennmedisinsk miljø i Norge arbeider med utvikling av bruk av kognitiv terapi i allmennpraksis, med en egen referansegruppe i Norsk forening for allmennmedisin.

Pasienter møter på allmennlegekontoret med usorterte symptomer og plager, og sjelden med en klar bestilling om psykologisk behandling. Allmennlegen vil derfor i de første møtene utrede symptomer og avklare om det er en somatisk lidelse, psykiske lidelser eller belastninger i livet som gir plagene. Noen pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten, men flertallet ivaretas i primærhelsetjenesten. Lettere depresjoner, en del angstlidelser som for eksempel panikklidelse og vedvarende smerter og utmattelse lar seg utmerket behandle her. Da vil det være en fordel for deg å ha utdanning i kognitiv terapi. I andre tilfeller kan man ikke stille en sikker diagnose, men pasienten har uansett behov for samtale, rådgivning, støtte og utfordringer i en vanskelig fase av livet. Dette er pasienter som har lang tradisjon for å ivaretas hos allmennlegen. Også her vil du som allmennlege kunne ha nytte av utdanning i kognitiv terapi.

Du vil få opplæring i godt dokumenterte behandlingsmetoder, som fremheves i nasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

 

Eksamen

Skriftlig eksamen går over to timer. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan få tre timer. Eksamen består av fire oppgaver som skal besvares. Dersom kandidaten ikke består eksamen første gang, får man mulighet til å gå opp til ny avsluttende eksamen en gang til.

Godkjenning

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs med 30 poeng, 14 poeng under andre aktiviteter, og 16 timer smågruppe, totalt 60 poeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Studieplan

Les studieplanen her.

Program for Oslo oppstart 8. februar 2019 laster du ned her.

Program for Oslo oppstart 30. januar 2020 laster du ned her. 

Antall semestre
2 semestre
Pris
15520,-

Det faktureres med kr 7 760,- per semester.
Det faktureres i tillegg kr 400,- i dagpakke (6dg).
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Embedseksamen som lege.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Les studieplanen her

Program for 2020 her 

Kontakt
Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp