Kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer

Både motiverende intervju og kognitiv terapi er kunnskapsbaserte metoder, og anbefales i behandlingsveiledere i flere land. De kan med fordel kombineres med andre hjelpetiltak, både i poliklinisk-, ambulant- og døgnbehandling. Du får opplæring i konkrete intervensjoner som hjelper pasienten å få til endring i praksis og for å forebygge tilbakefall.

Mange som henvises til behandling for rusmiddelproblemer er preget av usikker motivasjon og beslutningsvegring. Derfor er opplæring i metoder for utforsking av pasientens motivasjon og arbeid med beslutningstaking sentralt. Pasientens egne grunner for endring gis stor plass.

Pasienten må ofte gjøre endringer på flere områder av livet sitt. Eksempler er å etablere fritidsinteresser, håndtere kjedsomhet, utvikle givende relasjoner, søke jobb, mestre arbeidslivets utfordringer, arbeide med søvnproblemer, få kontroll over angst, depresjon eller andre psykiske lidelser, og oppøve evnen til å regulere negative følelser. På alle disse områdene anbefales kognitiv terapi. Gjennom utdanningen får du et rikt repertoar av verktøy for kartlegging og endring som du og pasienten kan benytte dere av.

Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Godkjenning

Ved godkjent deltagelse (90% oppmøte på undervisning, 100% fullført ferdighetstrening og veiledning), gjennomført alle arbeidskrav og bestått skriftlig eksamen utstedes et kursbevis. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent. Norsk Sykepleierforbund godkjenner våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist. Godkjent av NSF som meritterende med totalt 30 timer (klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie). Fellesorganisasjonen godkjenner kognitiv terapi som fordypningsområde som kan godkjennes inn for å bli godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier. Dette forutsetter følgende: at kandidatene har 2 års relevant arbeidserfaring etter bachelor før de starter på videreutdanning. Videreutdanningsnivået er tilsvarende 60 studiepoeng tatt på deltid over 2 år samtidig som kandidatene er i minst 50% stilling og mottar minst 80 timer veiledning parallelt med studiet (ikke egenveiledning eller terapi). For kandidater som gjennomfører et slikt studie uten studiepoeng eller eksamen, gis det mulighet til å få levere og vurdert en egen fordypningsoppgave på inntil 40 sider, som erstatning for eksamen/studiepoeng. Psykologforeningen: godkjennes som 72 timers vedlikeholdsaktivitet.  Ferdighetstrening og veiledning teller i tillegg.  

Studieplan

Les studieplanen her.

Antall semestre
4 semestre
Pris
34000,-

Det faktureres med kr 8500 per semester. Veiledningsutgifter på ca kr 12000,- (totalt) kommer i tillegg.
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Helsepersonell med bachelorgrad i helse- og sosialfag. Embetseksamen for lege/psykolog.
En forutsetning for å bli tatt opp i utdanningen, er at søkeren under utdanning arbeider klinisk med pasienter. I tillegg må rammene for å tilby pasientene kognitiv terapi være tilstede på arbeidsplassen.
*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Les studieplanen her.

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål 

 

Fortløpende påmelding.
Begrenset antall plasser.

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp