Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved psykoselidelser

Kognitiv terapi gir deg verktøy til å føre virksomme samtaler med pasienten om symptomer og psykotiske opplevelser.

Grunnlaget for terapien er en god samarbeidsallianse. Gjensidig tillit er nødvendig for å kunne iverksette en systematisk kognitiv tilnærming, fordi aktivt samarbeid er et bærende element i terapien. I utdanningen lærer du å konsentrere behandlingen om de symptomene og plagene som pasienten særlig ønsker hjelp med. Det kan være stemmehøring, uvanlige forestillinger, sosial isolasjon, depresjon, angst eller et bredt spekter av problemer i forhold til familie, bolig og arbeid.

Terapien er basert på at det er et kontinuum mellom psykisk lidelse og psykisk helse, og mellom det psykotiske og det «normale». Normalisering er grunnlaget for den terapeutiske alliansen og for hjelpetiltakene, og det legges vekt på å formidle håp til pasienter og deres pårørende.

Kognitiv terapi anbefales av helsemyndighetene som en viktig del av behandling ved psykoselidelser. Tiltakene rettes både mot pasienten og personene som utgjør hans eller hennes nærmiljø. I utdanningen får du opplæring i hvordan du kan legge terapien til rette i samarbeid med pasienten, enten det er i poliklinisk-, ambulant- eller døgnbehandling, i spesialisthelsetjenesten eller i primærhelsetjenesten.

Det er utviklet virkningsfulle metoder for tidlig oppdagelse og kognitiv terapi for personer med høy risiko for å utvikle psykose. Det samme gjelder tiltak for inkludering i arbeidslivet (se jobbmestrende oppfølging). Du vil også få opplæring i disse nyttige og godt dokumenterte metodene.

Kognitiv terapi er den psykoterapeutiske tilnærmingen det er gjort mest systematisk forskning på. Det er tillitsskapende å vite at behandlingstilbudet du presenterer for pasienten har vært gjenstand for en bred og grundig evaluering.

Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene. Det er viktig med en kombinasjon av pedagogiske former, med forelesninger, modell-læring og ferdighetstrening, erfaringsutveksling og mulighet for refleksjon over egen klinisk praksis.

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved psykoselidelser
INNHOLD:
Samling 1: Innføring i kognitiv atferdsterapi og ferdighetstrening
Samling 2: Kasusformulering ved psykoselidelser og ferdighetstrening
Samling 3: Kognitiv atferdsterapi ved angstlidelser (panikklidelse, sosialangstlidelse, generalisert angstlidelse, og ferdighetstrening
Samling 4: Kognitiv atferdsterapi ved psykoserisiko og ferdighetstrening
Samling 5: Kognitiv atferdsterapi ved stemme høring og vrangforestillinger
Samling 6: Kognitiv atferdsterapi ved rusmiddelproblemer
Samling 7: Kognitiv atferdsterapi ved dissosiasjon og traumer/psykose/stemme høring
Samling 8: Kognitiv atferdsterapi ved bipolare lidelser. Kognitiv atferdsterapi ved insomni og samtidig psykose
Samling 9: Kognitiv atferdsterapi og jobbmestring ved psykoselidelse
Samling 10: Workshop, oppsummering og eksamensforberedelse

Eksamen

Individuell tre -3- timers digital skriftlig eksamen. Personer med norsk som andrespråk og personer med lese- og skrivevansker kan søke om en -1- time utvidet eksamenstid. Dersom kandidaten har gyldig fravær (legeerklæring kreves), eller har strøket på eksamen, får man mulighet til å gå opp til ny eksamen en gang til. Eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Godkjenning

Godkjent kursbevis fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisningsdagene og 100 % deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått avsluttende eksamen. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.   Norsk Sykepleierforbund godkjenner våre utdanninger som tellende inn i en godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen godkjenner kognitiv terapi som fordypningsområde som kan godkjennes inn for å bli godkjent klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier. Dette forutsetter følgende: at kandidatene har 2 års relevant arbeidserfaring etter bachelor før de starter på videreutdanning. Videreutdanningsnivået er tilsvarende 60 studiepoeng tatt på deltid over 2 år samtidig som kandidatene er i minst 50% stilling og mottar minst 80 timer veiledning parallelt med studiet (ikke egenveiledning eller terapi). For kandidater som gjennomfører et slikt studie uten studiepoeng eller eksamen, gis det mulighet til å få levere og vurdert en egen fordypningsoppgave på inntil 40 sider, som erstatning for eksamen/studiepoeng. 

Legeforeningen:  
Psykiatri – godkjennes med 242 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin – godkjennes med 242 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning.

Psykologforeningen:
Godkjennes som vedlikeholdskurs for spesialister med 72 timer. 

Antall semestre
4 semestre
Pris
37600,-

Kr 9400,- per semester (eks. veiledning)
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Embedseksamen som lege/psykolog eller bachelorgrad i helse- og sosialfag. En forutsetning for å bli tatt opp i utdanningen, er at søkeren under utdanningen arbeider klinisk med pasienter med psykoselidelser. I tillegg må rammene for å tilby pasienter kognitiv terapi være tilstede ved arbeidsplassen.
*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Studieplan

Program Bergen 2023 (m/forbehold om endringer)

Kontakt

Lurer du på noe om utdanningen? Kontakt oss eller les våre ofte stilte spørsmål

 

Fortløpende påmelding.
Begrenset antall plasser.

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp