Veilederutdanning i kognitiv atferdsterapi

Denne utdanningen er for deg som allerede har fullført godkjent utdanning i kognitiv terapi. Den gir deg status som godkjent veileder, og du får anledning til å veilede utdanningskandidater.

Veilederutdanningen er syv samlinger med til sammen 120 timer over to år. Samlingene består av teori, egenpraksis og øvelser. Professor Hans Nordahl og psykologspesialist Peter Prescott er kursledere.

Utdanningen er for leger, psykologer, sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig bachelor-utdanning med relevant erfaring og praksis. Det blir tatt opp maksimalt 30 deltakere. Du søker om opptak der du beskriver din kliniske erfaring med kognitiv terapi og om du er i en arbeidssituasjon hvor du kan ta på deg veiledningsoppgaver. Etter avsluttet utdanning forventes det at du kan bidra med kursleder- og veiledningsoppdrag ved vår ulike videreutdanninger. Psykiatere kan søke Den norske legeforening om å bli godkjent til å veilede utdanningskandidater i det tredje året av spesialistutdanningen.

Dato samlinger (kull 2023-2024):
1. samling: 2.-3. mars 2023
2. samling: 2.-3. mai
3. samling: 16.-17. oktober (NB! endret)
4. samling: 18.-19. desember
5. samling: 11.-12. mars 2024
6. samling: 10.-11. juni
7. samling: 19.-20. september

 

Stipend til psykiatere:
Den norske legeforenings Fond 1 bevilger midler til leger som er i gang med, eller nylig har avsluttet videreutdanning i psykoterapi med henblikk på å bli godkjent psykoterapiveileder i kognitiv psykoterapi. Stipendiene er på kr 15.000 (2020) og tildeles fortrinnsvis søkere som arbeider utenfor Oslo/Akershus-området. Søknadsskjema fås ved å kontakte legeforeningen.

 

 

 

Godkjenning

Godkjent kursbevis fra NFKT forutsetter minst 90 % deltakelse på undervisning, samt 20 kollegaveiledninger à 45 minutter, derav tilbakemelding på ett videoopptak av veiledning. Alle arbeidskrav må være gjennomført og godkjent.

Profesjoners godkjenning av NIKTs veilederutdanning

Den norske legeforening – Etter fullført veilederutdanning kan spesialister i psykiatri søke om godkjenning som psykoterapiveiledere til tredje årets valgfrie veiledning for leger i utdanning.  Psykiatri:  godkjent med 120 timer til videre- og etterutdanning. Allmennmedisin: godkjent med 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kognitiv terapi og 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Psykologforeningen – NFKTs veilederutdanning er en godkjent veilederutdanning av Norsk psykologforening. Godkjent som vedlikeholdsaktivitet.

Studieplan

Les studieplanen her.

Antall semestre
4 semestre
Pris
33200,-

Kursavgiften er kr 8300 per semester. Dette inkluderer dagpakker (lunsj mm) på samlingene. Deltakeren må selv dekke utgifter til reise og opphold.
Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Krav til deltakelse

Utdanningen er for leger, psykologer, sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning med relevant erfaring og praksis.
Se utlysningstekst for ytterligere informasjon/krav.

Studieplan

Les studieplanen her.

Kontakt

(Det skal sendes søknad m/CV og dokumentasjon pr. post eller e-post)

Finner du ikke et utdanningstilbud i nærheten av deg?

Skreddersydd videreutdanning for din arbeidsplass

Vi tilbyr spesialtilpasset utdanningsopplegg for institusjoner og enheter. Gjennom dialog med ledelsen utformer vi opplæring for de ansatte, med en rimeligere løsning som sikrer sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54

Tilbake til topp