05.07.2016

VEILEDEREN

Marit Lie Singsaas blir den første som fullfører NFKTs veilderutdanning med kognitiv miljøterapi som utgangspunkt, til glede for både seg selv og andre.

Lie Singsaas er barnevernspedagog og jobber som miljøterapeut med en fagkoordinatorrolle på Karienborg ungdomshjem i Levanger.

Karienborg ungdomshjem var et pilotprosjekt for Bufetat region Midt-Norge da de bestemte seg for å innføre kognitiv miljøterapi som den fellesfaglige plattformen på institusjonen. Alle de ansatte begynte derfor på utdanningen «Kognitiv miljøterapi» i 2009, og for Lie Singsaas ble det et hyggelig bekjentskap.

— Før det hadde jeg ikke noe særlig forhold til metodikken, men jeg fikk fort sansen for teoriene og modellene vi lærte om og var mer enn klar for å gå videre med trinn 2. Etter trinn 2 fikk en velvillig sjef henne på sporet av veilederutdanningen som hun snart er ferdig med.

— Ja, jeg hadde egentlig tenkt å vente litt med det, men det er jo veldig interessant da, smiler hun. — Det gir meg personlig utvikling, flere bein å stå på, og jeg får gode muligheter til å spre praksisen både på min egen arbeidsplass og andre steder. For eksempel har jeg forelest om kognitiv miljøterapi for masterstudenter på Høgskolen i Sør-Trøndelag. Jeg har nå også en rolle i internopplæring og kollegaveiledning på jobb, og jeg håper å bidra når flere og flere barnevernsinstitusjoner sikter seg inn på modellen nå etterhvert.

Lie Singsaas mener nemlig at kognitiv miljøterapi passer godt i barnevernsinstitusjoner som for eksempel hennes egen arbeidsplass.

— Det gir ungdommene en ny måte å tenke på; de blir i stand til å hjelpe seg selv. For miljøet på jobb er det praktisk med et felles språk og tankegang, og for min egen del har studiene gjort meg tydeligere som terapeut. I mitt arbeide blir jeg mer og mer opptatt av å jobbe med ungdommenes selvbilde. Jeg ser at et dårlig selvbilde går hånd i hanske med depresjoner og angst, og der har kognitiv miljøterapi gitt meg mange flere muligheter.

Tilbake til topp