27.11.2018

Veilederkonferansen 2018 er ferdig

Den 1. og 2. november var over 90 veiledere samlet på Scandic Oslo Airport hotell på Gardermoen. Det var tid for årets veilederkonferanse – og KrFs landsmøte.

Det var usedvanlig mye liv og røre rundt årets veilederkonferanse ettersom det mye omtalte landsmøtet til KrF ble avholdt vegg i vegg med NFKTs arrangement. Pressefolkene sto tett, og banneren til NFKT figurerte som linselus i opptil flere nyhetssendinger gjennom de to dagene konferansen varte.

Men det viktigste skjedde selvfølgelig inni salen. Torsdag ettermiddag startet med innledning av foreningens leder, Torkil Berge, og arrangementskomiteen, før Jan Ivar Røssberg fikk slippe til. Han er professor i psykiatri ved Universitet i Oslo og overlege ved Seksjon for behandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus, og snakket om hva som egentlig virker for hvem når det kommer til psykoterapi. Hans hovedbudskap er at vi må passe på at vi ikke blir for høye på oss selv og hauser opp kognitiv terapi, men heller nøkternt vurderer hva slags hjelpetiltak som gir best nytte for den enkelte pasient. Alt virker ikke like godt på alle. Etter ham kom Kicki Martinsen, psykolog ved RBUP øst og sør. Hun fortalte om det å jobbe med triste og engstelige barn i barneskolealder, før Torbjørn Tvedten fikk slippe til og vise fram sin nylanserte depresjonsapp. (Se annen artikkel for mer om depresjonsappen.)

Tradisjonen tro bød kvelden på en bedre middag med god stemning og kahootquiz der konkurranseinstinktet fikk fritt utløp.

Fredagen gikk med til et arbeidsseminar under kyndig ledelse av Hans Nordahl. Temaet var en oppfriskning av en del sentrale veiledningsprinsipper. Det ga også deltakerne en mulighet til selv å vurdere hvordan de ligger an som veiledere, og dermed en mulighet til å reflektere over egen veilederpraksis.

Stemningen på årets veilederkonferanse var svært god. Det var mange gode samtaler og diskusjoner underveis, både i salen og i pauser. – Mange har sagt at dette arrangementet har gitt dem inspirasjon og mot i veilederrollen, og det er vi veldig fornøyd med, avslutter Hans Nordahl.

Tilbake til topp