30.03.2020

Veilederkonferansen 2020 – Sett av datoen

NFKT arrangerer årets Veilederkonferanse på Gardermoen 29.-30.oktober. Sett av datoen allerede nå!

Komiteen jobber for tiden med å sette opp programmet, men noen detaljer er klare allerede: Konferansen vil avholdes på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Det vil være oppstart 29.oktober klokken 15.00, og programmet, som også inkluderer middag på kvelden, vil vare til 30.oktober klokken 15.00.

Tema for konferansen vil være «Tanker», og innholdet blir todelt, hvorav den første delen vil ta for seg oppdatert forskning på feltet, og hvilken konsekvens disse resultatene har for praksis. Den andre delen vil omhandle tankens plass i terapien. Konferansen ønsker å favne bredt, og å representere ulike faglige ståsted.

Navn på foredragsholdere offentliggjøres så fort de kommer på plass.

Tilbake til topp